Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k podání žádostí na kofinancování úspěšných transformačních projektů z prostředků Programu transformační spolupráce na rok 2021

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výzvu na kofinancování úspěšných transformačních projektů z prostředků Programu transformační spolupráce na rok 2021

Výzva je určena úspěšným uchazečům o dotace významných mezinárodních donorů, zejména z nástrojů vnější pomoci EU, kteří v současné době již realizují či v průběhu roku 2021 začnou s realizací transformačního projektu v zahraničí.


Více informací k vyhlášení dotační výzvy naleznete v přiloženém textu vyhlášení.

Při vypracování přihlášky je nezbytné použít aktuální formuláře, které jsou ke stažení v systému Grantys. 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR poskytuje prostřednictvím Programu transformační spolupráce dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů, jejichž cílem je rozvoj a stabilizace politických systémů založených na demokratických principech a respektu k lidským právům. Projekty musí být tematicky v souladu s prioritami Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce. Dotaci je možné udělit pouze na kalendářní rok 2021, všechny aktivity financované v rámci dotace Programu transformační spolupráce musí být také v tomto kalendářním roce plně realizovány a vyúčtovány.

Výše prostředků, které mohou být požadovány v jednotlivých žádostech o dotace, není omezena. V rámci této výzvy ovšem nelze financovat více než 30 % celkových nákladů projektu. Tato výzva je vypisována na celkovou částku 2.500.000,- Kč. Kritériem výběru bude zejména soulad s prioritami Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce MZV ČR ze září 2015.

S žádostmi o kofinancování se obracejte na Odbor lidských práv a transformační politiky Ministerstva zahraničních věcí, a to do pondělí 19. července 2021 do 12:00 hodin. Přihlášky lze podávat prostřednictvím on-line databázového systému GRANTYS na adrese www.mzv.grantys.cz. Pro nové uživatele je k dispozici manuál. Žádosti zaslané jakýmkoliv jiným způsobem nebo obdržené po termínu uzávěrky nebudou přijaty.

V Praze dne 17. června 2021

přílohy

Příloha I - žádost dotace 33 kB docx (Dokument) 28.5.2021

Příloha II - popis projektu 63 kB docx (Dokument) 28.5.2021

Příloha III - tabulka výstupů a aktivit 29 kB docx (Dokument) 28.5.2021

Příloha IV - struktura rozpočtu 23 kB xlsx (Dokument) 28.5.2021

Příloha VI - osnova projektového dokumentu 28 kB docx (Dokument) 28.5.2021

Výzva kofinancování TRANS 2021 62 kB docx (Dokument) 17.6.2021

Příloha VII - přehled uznatelných výdajů 2021 72 kB doc (Word dokument) 18.6.2021

Grantys - Manuál pro žadatele 824 kB pdf (Acrobat dokument) 10.6.2020

.