Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k podání žádostí na kofinancování úspěšných transformačních projektů z prostředků Programu transformační spolupráce na rok 2019

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výzvu na kofinancování úspěšných transformačních projektů z prostředků Programu transformační spolupráce na rok 2019.

Výzva je určena úspěšným uchazečům o dotace významných mezinárodních donorů, zejména z  nástrojů vnější pomoci EU, kteří v současné době již realizují či v průběhu roku 2019 začnou s realizací transformačního projektu v zahraničí.


Více informací k vyhlášení dotační výzvy naleznete v přiloženém textu vyhlášení.

Při vypracování přihlášky je nezbytné použít aktuální formuláře

Ministerstvo zahraničních věcí ČR poskytuje prostřednictvím Programu transformační spolupráce dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů, jejichž cílem je rozvoj a stabilizace politických systémů založených na demokratických principech a respektu k lidským právům. Projekty musí být tematicky v souladu s prioritami Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce a cílit zejména (ovšem v případě této výzvy nikoli výhradně) na prioritní země Programu TRANS: Arménie, Myanmar/Barma, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kosovo, Kuba, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina. Dotaci je možné udělit pouze na kalendářní rok 2019, všechny aktivity financované v rámci dotace Programu transformační spolupráce musí být také v tomto kalendářním roce plně realizovány a vyúčtovány.

Výše prostředků, které mohou být požadovány v jednotlivých žádostech o dotace, není omezena, v rámci této výzvy ovšem nelze financovat více než 30% celkových nákladů projektu. Tato výzva je vypisována na celkovou částku 12.500.000,- Kč. Kritérii výběru bude zejména soulad s prioritami Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce MZV ČR ze září 2015.

S žádostmi o kofinancování se obracejte na Odbor lidských práv a transformační politiky Ministerstva zahraničních věcí, a to do pondělí 15. července 2019 do 16:00 hodin. Přihlášky lze zasílat poštou, kurýrem či dalšími poskytovateli poštovních služeb či donést osobně, paralelně je třeba je doručit i v elektronické podobě. Žádosti zaslané jakýmkoliv jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), doručené na jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky nebudou přijaty.

V Praze dne 13. června 2019

přílohy

Vyhlášení VŘ kofinancování 111 kB doc (Word dokument) 13.6.2019

Žádost o dotaci 2019 116 kB doc (Word dokument) 13.6.2019

Příloha I - projektový formulář kofinancování 377 kB doc (Word dokument) 13.6.2019

Příloha II - tabulka výstupu 41 kB doc (Word dokument) 13.6.2019

Příloha III - vzor rozpočtu 41 kB xls (Excel tabulka) 13.6.2019

Příloha IV - osnova projektového dokumentu 33 kB doc (Word dokument) 13.6.2019

Příloha V - přehled uznatelných výdajů 76 kB doc (Word dokument) 13.6.2019

.