Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k podání žádostí na kofinancování úspěšných transformačních projektů z prostředků Programu transformační spolupráce na rok 2018

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výzvu na kofinancování úspěšných transformačních projektů z prostředků Programu transformační spolupráce na rok 2018.

Výzva je určena úspěšným uchazečům o dotace významných mezinárodních donorů, zejména z  nástrojů vnější pomoci EU, kteří v současné době již realizují či v průběhu roku 2018 začnou s realizací transformačního projektu v zahraničí.


Více informací k vyhlášení dotační výzvy naleznete v přiloženém Vyhlášení výběrového dotačního řízení (DOC, 113 KB).

Při vypracování přihlášky je nezbytné použít aktuální formuláře.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR poskytuje prostřednictvím Programu transformační spolupráce dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů, jejichž cílem je rozvoj a stabilizace politických systémů založených na demokratických principech a respektu k lidským právům. Projekty musí být tematicky v souladu s prioritami Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce a cílit zejména (ovšem v případě této výzvy nikoli výhradně) na prioritní země Programu TRANS: Arménie, Myanmar/Barma, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kosovo, Kuba, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina. Dotaci je možné udělit pouze na kalendářní rok 2018, všechny aktivity financované v rámci dotace Programu transformační spolupráce musí být také v tomto kalendářním roce plně realizovány a vyúčtovány.

Výše prostředků, které mohou být požadovány v jednotlivých žádostech o dotace, není omezena, v rámci této výzvy ovšem nelze financovat více než 30% celkových nákladů projektu. Tato výzva je vypisována na celkovou částku 5.000.000,- Kč. Kritérii výběru bude zejména soulad s prioritami Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce MZV ČR ze září 2015.

S žádostmi o kofinancování se obracejte na Odbor lidských práv a transformační politiky Ministerstva zahraničních věcí, a to do pondělí 18. června 2018 do 16:00 hodin. Přihlášky lze zasílat poštou, kurýrem či dalšími poskytovateli poštovních služeb či donést osobně, paralelně je třeba je doručit i v elektronické podobě. Žádosti zaslané jakýmkoliv jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), doručené na jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky nebudou přijaty.

V Praze dne 18. 5. 2018

přílohy

Vyhlášení výběrového dotačního řízení 113 kB doc (Word dokument) 18.5.2018

Příloha_I_projektový formulář 374 kB doc (Word dokument) 18.5.2018

Příloha_II_tabulka_vystupu 41 kB doc (Word dokument) 18.5.2018

Příloha_III_vzor_rozpocet 47 kB xls (Excel tabulka) 18.5.2018

Příloha_IV_osnova_projektoveho_dokumentu 33 kB doc (Word dokument) 18.5.2018

Příloha_V_2018_uznatelne_naklady 82 kB doc (Word dokument) 18.5.2018

Zadost_o_dotaci_2018 116 kB doc (Word dokument) 18.5.2018

.