Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Burma Center for Transitional Studies, 2013

 

Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s.

Název projektu: Burma Center for Transitional Studies Realizátor projektu: Centrum pro studium demokracie a kultury Cílová země projektu: Burma Místo realizace projektu: Rangún, Barma; Chiang Mai, Thajsko Barmské etnické státy: Rakhine, Chin, Kachin, Shan, Kayin, Kayah, Mon států a Mandalaj Division. Datum zahájení a ukončení: Leden 2013-prosinec 2014 Odpovědný řešitel: Igor Blazevic igor.blazevic@oneworld.cz , 776 871 750 www.eduinitiatives.org Hlavním záměrem dvouletého projektu Burma Center for Transitional Studies pořádaného brněnským Centrem pro studium demokracie a kultury v partnerství s barmskou vzdělávací NNO Educational Initiatives je předávat členům barmských občanských a politických skupin komparativní zkušenosti z přechodu k demokracii, a tím posilovat znalosti a kapacitu členů demokratického hnutí proaktivně a strategicky se podílet na transformaci Barmy. Zvláštní důraz je kladen na posílení kapacit etnických politických a občanských skupin. Primární cílovou skupinou jsou občanští aktivisté a pracovníci barmských občanských organizací a členové demokratických a etnických stran. Důležitým cílem projektu je posilovat vzájemné porozumění, důvěru a strategickou spolupráci mezi aktivisty z barmské národnostní většiny s aktivisty z jiných etnických menšin a mezi aktivisty z etnických menšin navzájem. Dalším průřezovým cílem je povzbudit participaci žen v barmském demokratickém hnutí. Dalším cílem je prostřednictvím účastníků kurzů Transition to Democracy a jím poskytnutých grantů zahájit aktivní občansko-politické vzdělávání aktivistů a veřejnosti v etnických oblastech Barmy. Projekt v neposlední řadě podporuje činnost místních politologických think-thanků a přispívá ke vzdělávání širší barmské politologické a občansko-aktivistické veřejnosti prostřednictvím učebnice Introduction to Political Science, sborníku Paths to Democracy, překladu politologických esejů do barmštiny, webu Educational Initiatives, a Educational Initiatives informačního servisu. Tohoto cíle bylo v roce 2013 dosaženo vyškolením 73 účastníků kurzů Přechod k demokracii (Transition to Democracy) a Women Leadership for Peace a 112 účastníků kratších seminářů pro zástupce politických stran. V roce 2014 plánujeme pokračovat vyškolením 40 účastníků pokročilých tématických kurzů. Účastníkům kurzů jsme v roce 2013 poskytli celkem 45 minigrantů (mezi 700 a 420 USD) k zahájení občansko-politického vzdělávání grass-root aktivistů a veřejnosti v etnických oblastech Barmy za použití vzdělávacích materiálů vytvořených Educational Initiatives. V rámci činnosti Youth Reading and Debate Club-u jsme v Rangúnu pořádali setkání absolventů našich kurzů; debaty s pozvanými hosty; projekce filmů nebo konverzační kurzy angličtiny. S cílem přispět ke vzdělání širší barmské politologické a občansko-aktivistické veřejnosti jsme přeložili do barmštiny sérii 19 politologických esejů od předních světových expertů, zabývajících se tématikou demokratizace a komparativních transformačních studií. Eseje byly vybrány převážně z prestižního Journal of Democracy. Přeložené texty byly uveřejněny na stránkách the Irrawaddy. Během roku 2013 jsme zpracovali 6 nových učebních podkladů (skript) a čtyři z nich jsme zároveň přeložili do barmštiny. Učební podklady byly zveřejněny na webových stránkách Educational Initiatives a vydány na CD. V současnosti nabízí stránky Educational Initiatives k volnému stažení učební podklady věnující se 18ti tématum (www.eduinitiatives.org). Facebookovou stránku aktualizujeme dvakrát až třikrát týdně a momentálně máme 630 “přátel”. Dosud jsme do barmštiny přeložili a otitulkovali také 13 lidsko-právních filmů a zařadili je do vzdělávací kolekce.

.