Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Burma Foreign Affairs and Transition Study Program, 2012

 

Centrum pro studium demokracie a kulturu (CDK)

Cíle projektu:

Hlavním cílem dvouletého projektu bylo poskytovat vzdělávací podporu barmskému demokratickému hnutí, a tím posilovat jeho kapacity v boji za lidská práva a demokratizaci. Projekt měl za cíl předávat členům barmské opozice a občanských skupin komparativní zkušenosti z přechodu k demokracii z různých zemí světa a tím podporovat demokratické hnutí v přípravách na transformaci Barmy. Dalším komplementárním cílem bylo povzbudit participaci žen v barmském demokratickém hnutí a posilovat vzájemné pochopení, důvěru a solidaritu mezi zástupci různých etnických skupin.

Aktivity a výstupy projektu:

-         3 několika měsíční kurzy - jeden deset a půl měsíce dlouhý kurz Školení v zahraničních otázkách (Foreign Affairs Training, FAT) a dva tříměsíční kurzy Přechod k demokracii (Transition to Democrcay) pro celkem 40 aktivistů občanské společnosti a politických stran z 35 různých organizací.

-         15 účastníků FAT se účastnilo dvou až dvou a půl měsíční stáže v 6 evropských a 3 jihovýchodoasijských zemích.

-         Rozdělení 9 malých grantů (jeden dvojitý grant pro dva studenty, kteří projekt realizovali spolu); bývalí studenti zorganizovali 9 školení pro celkem 241 účastníků plus 8 filmových projekcí. Všechna školení se uskutečnila daleko Rangúnu, kde aktivisté běžně nemají přístup k žádným školením ani jiným možnostem se vzdělávat.

-         4 kratší semináře (3 v Rangúnu a 1 v Mea Sot) s celkovým počtem 105 účastníků.

-         Vznik platformy distančního vzdělávání, která dnes obsahuje 31 vzdělávacích materiálů. Některé studijní materiály byly přeloženy do barmštiny.

-         300 ks CD vzdělávací pomůcky „Budovaní demokratických institucí“.

-         Ve spolupráci s Irrawaddy a prestižním časopisem Journal of Democracy vznikl pilotní program Educational Initiative’s Democracy Reader. Cílem je poskytnout širší intelektuální, politické a občansko-společenské veřejnosti v Barmě možnost číst v barmštině vysoce kvalitní politologické články o demokracii a zkušenostech s tranzicí v dalších zemích.

-         Nákup politologických knih (Celkem 333 knih, 97 titulů a 2 čtečky Kindle) pro vybavení knihoven v Barmě

-         Zahájení nového projektu s názvem Burma Center for Transitional Studies.

Partneři a spolupracující organizace:

-         Educational Initiatives, Chiang Mai, Thajsko (partner)

-         35 organizací, které vyslali svoje členy na školení

-         14 organizací, které uspořádaly stáže pro účastníky kurzu FAT: Irsko (Frontline Defenders); Česká republika (Člověk v tísni, La Strada, Demas); Srbsko (YIHR, Share); Polsko (Helsinki Foundation for Human Rights); Belgie (FIDH Brussels Office; European Partnership for Democracy; kancelář europoslance Hynka Fajmona), Indonésie (KontraS); Malajsie (SUARAM, Dignity International); Filipíny (Initiatives for International Dialogue).

-         Irrawaddy, Chiang Mai / Rangún

-         Čtyři organizace, které spolupořádaly kratší semináře: Yangon School of Political Science (Rangún); Sandhi Training Center (Rangún), NLD Education Department (Rangún); APPB (Mea Sot)

Donoři

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

National Endowment for Democracy

Open Society Institute

Rafto Foundation

Celková finanční podpora od MZV ČR (2011, 2012): 3 150 000,- Kč.

.