Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Centrum na podporu demokracie v Barmě, 2006

 

Člověk v tísni, 2006

Centrum na podporu demokracie v Barmě

Finanční podpora MZV: 1 492 645,73 Kč


Cíl projektu: Barma je zemí s jedním z nejrepresivnějších vojenských režimů současnosti. Přesto zde existují undergroundové studentské skupiny, nezávislí novináři a neformální občanské iniciativy. V sousedním Thajsku vznikly desítky nevládních organizací, které jsou v kontaktu s vnitřní opozicí, monitorují případy porušování lidských práv a vyzývají mezinárodní společenství, aby pomohlo situaci v Barmě řešit. Tento projekt si proto kladl dva cíle:
1. poskytovat přímou pomoc rodinám politických vězňů a aktivistům v Barmě a Thajsku
2. systematicky informovat o problémech Barmy a vést mezinárodní společenství směrem k výraznější podpoře barmského demokratického hnutí.


Realizované aktivity:
A: Přímá pomoc rodinám politických vězňů a aktivistům v Barmě a Thajsku
1. Výzkumná cesta do Barmy a Thajska
2. Podpora rodin politických vězňů
3. Stáž mladých aktivistů z barmského exilového hnutí v České republice
4. Spolupráce s rozhlasovým a televizním vysílání Democratic Voice of Burma
5. Tisk a distribuce sborníku "Zkušenosti z českého přechodu k demokracii"

B: Mezinárodní lobbying na podporu demokracie v Barmě
6. Informování české a světové veřejnosti o situaci v Barmě
7. Budování koalice neziskových organizací na podporu demokracie v Barmě v Evropské unii


Dosažené výsledky:
Během projektu se mimo jiné podařilo:

A: Přímá pomoc rodinám politických vězňů a aktivistům v Barmě a Thajsku
* Podniknout dvě výzkumné cesty do Barmy a Thajska, během níž koordinátoři předali pomoc disidentům a nezávislým novinářům, setkali se s aktivisty cca. 40 barmských organizací a domluvili nové možnosti spolupráce.
* Poskytnout finanční pomoc 30 rodinám politických vězňů v Barmě prostřednictvím barmské partnerské organizace.
* Poskytnout finanční podporu klinice Mae Tao, jež ošetřuje barmské uprchlíky a ekonomické migranty v Thajsku.
* Zorganizovat tříměsíční stáž 2 barmských aktivistů v České republice, během níž stážisté studovali transformaci střední a východní Evropy a rozpad bývalé Jugoslávie a diskutovali s řadou českých odborníků, politiků i bývalých disidentů.
* Poskytnout 15 dokumentárních filmů (o aktuálních světových problémech) a 9 rozhovorů (V. Havel, M. Robinson, K. Campbell aj.) televizní a rozhlasové stanici Democratic Voice of Burma, jež vysílá objektivní zpravodajství do Barmy.
* Vydat sborník "Transformation: The Czech Experience", shrnují české zkušenosti s přechodem k demokracii, a distribuovat ho barmským skupinám.

B: Mezinárodní lobbying na podporu demokracie v Barmě
* Osobně vyzvat zástupce pražských velvyslanectví členských zemí Rady bezpečnosti OSN, aby podpořili kampaň za zařazení Barmy na program Rady bezpečnosti, během veřejné akce " Růže pro Su Ťij a Barmu" u příležitosti narozenin barmské disidentky Aun Schan Su Ťij.
* Připojit podpisy členů parlamentů a nevládních organizací z nových členských států Evropské unie pod mezinárodní dopis vyzývající Radu bezpečnosti, aby jednala o Barmě.
* Zorganizovat cestu barmských stážistů na Slovensko a do Polska a ve spolupráci s místními partnery pro ně připravit setkání s představiteli státu, nevládními organizacemi a novináři a uspořádat veřejnou diskusi o Barmě.
* Zvyšovat povědomí české veřejnosti o Barmě prostřednictvím promítání filmu TOTÁLní Popření o Barmě v kinech a klubech. V rámci projektu Jeden svět na školách také tento film vidělo cca. 700 studentů středních škol.
* Zorganizovat kampaň "Šťastný nový rok na svobodě", během níž posílali čeští občané vánoční pohlednice politickým vězňům v Barmě, na Kubě a Bělorusku. Akce vyvolala velký zájem médií i veřejnosti, která během ní zaslala téměř 4000 pohledů.


Přínos projektu k transformačnímu záměru:
Všechny aktivity projektu byly realizovány s cílem zvýšit kapacity barmského demokratického hnutí, a posílit tak možnosti barmských aktivistů zahájit v zemi nenásilný přechod k demokracii. Část aktivit byla přímo založena na šíření informací o transformaci ČR po pádu komunismu (například sborník o transformaci či stáže barmských aktivistů v ČR).


Partneři:
Democratic Voice of Burma
Řada barmských organizací a skupin v Barmě, Thajsku, Evropě i USA


Další zdroje spolufinancování:
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Klub přátel společnosti Člověk v tísni

.