Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Posilování účasti nestátních aktérů při budování záchranné sítě pro děti v Barmě

 

Člověk v tísni, o.p.s.

Tříletý projekt (2015-2017) implementuje Člověk v tísni, o.p.s. ve spolupráci s místním partnerem Phaung Daw Oo Monastic Education School (PDO). Je financován primárně z prostředků Evropské unie, dále s kofinancováním MZV ČR a ČRA. Cílem projektu je posílit kapacity nestátních aktérů působících v oblasti vzdělávání a dalších relevantních subjektů tak, aby byli schopni vybudovat a účinně spravovat záchrannou síť pro děti ve 30 klášterních školách a komunitách v oblastech Mandalaj, Sagaing a v Šanském státě. Předkládaný projekt usiluje o vybudování účinného mechanismu na úrovni komunit, který zajistí plnění minimálních standardů ochrany dětí a sledování, řešení a reportování případů zneužívání dětí v rámci komunity a školy (prostřednictvím Skupin na ochranu dětí – CPGs).

V roce 2016 byl podpořen rozvoj záchranné sítě pro děti na školách a v komunitách: ve všech 30 školách proběhla školení zaměřená na zvýšení povědomí o ochraně dětí (barmský zákon o ochraně dětí, práva dětí, praktická řešení případů zneužívání dětí) pro zástupce klášterních škol (učitelé, ředitelé, mniši). Skrze pokračující školení, mentorování a koučování organizací ČvT, PDO pomáhá školám reagovat na případy porušování práv dětí ve školním prostředí a zajistit, že jsou nastaveny a dodržovány zásady a postupy pro sledování a řešení případů zneužití dětí.

V rámci projektu bylo úspěšně založeno 30 komunitních a školních CPGs a bylo jim poskytnuto 5 školení pro budování jejich kapacit v oblasti práv dítěte. Byl zaveden mechanismus sledování případů zneužívání dětí v komunitách za účelem reagovat a řešit tyto případy. Velkým úspěchem projektu je výrazné zapojení komunity do aktivit projektu. Projekt posílil spolupráci a dialog mezi vládními úřady, komunitními organizacemi, klášterními školami a členy komunity s cílem řešit mezery a nedostatky v současném systému ochrany dětí v Barmě. Zvýšené spolupráce zainteresovaných aktérů bylo dosaženo díky pravidelným workshopům členů Výborů pro ochranu práv dětí (TCRC), workshopům o minimálních standardech v oblasti ochrany práv dětí a organizace vícestranného dialogu.

Výše podpory MZV: 700 000 Kč

.