Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Příprava filmové školy Yangon Film School (YFS), 2006

 

Institut dokumentárního filmu, 2006

Příprava filmové školy Yangon Film School (YFS)

Finanční podpora MZV ČR: 273 000,- Kč

Tento projekt byl uskutečněn spoluprací dvou neziskových organizací Institutu dokumentárního filmu (IDF) a Yangon Film School e.V. (YFS). Obě organizace se pohybují v oblasti dokumentárního filmu: dlouholetá činnost IDF je zaměřena na podporu nezávislého a autorského dokumentárního filmu a jeho prosazení zejména na evropské úrovni, YFS je dobročinnou asociací podporující barmské filmové tvůrce prostřednictvím vytvoření možností specializovaného odborného výukového programu k profesionální filmové dokumentární tvorbě s vizí a dlouhodobým cílem v Rangúnu vytvořit samostatnou filmovou školu s řádným studijním plánem. Spolupráce IDF s britskou režisérkou Lindsey Merrison, ředitelkou YFS, byla navázána již v roce 2005, kdy se IDF spolupodílel na pilotní výukové činnosti YFS v rámci workshopu "Umění dokumentárního filmu". Projekt "Příprava filmové školy 'Yangon Film School'", jehož cílem byla zejména logistická podpora (včetně rozvíjení dalších finančních možností) konkrétních činností a aktivit YFS v průběhu roku 2006, které by mohly dílčím způsobem přispět k uskutečnění dlouhodobé vize YFS v Myanmaru vytvořit stálou filmovou školu s řádným studijním plánem, byl pokračováním této spolupráce.
Díky podpoře a realizaci projektu "Příprava filmové školy ' Yangon Film School'" došlo k prezentaci cílů organizace YFS na poli široké odborné veřejnosti mezinárodního charakteru a podařilo se navázat spolupráci s několika mezinárodními neziskovými organizacemi; byly nalezeny nové vhodné a reprezentativní prostory pro stálé sídlo YFS, odkud se bude vyvíjet další činnost a odborné aktivity YFS; proběhl výběr dalších studentů nových kurzů realizovaných organizací Yangon Film School - nad pohovory a konečným výběrem bděla samotná ředitelka YFS Lindsey Merrison; rovněž se podařilo získat potřebná právní povolení nezbytná k zajištění plánovaných cílů YFS. K uskutečnění a podpoře dlouhodobých vizí YFS byla uzavřena nová pracovní spolupráce s paní Daniele Pfennings, novým projektovým managerem a fundraiserem YFS, a byly vypracovány další grantové projekty a žádosti, včetně žádosti podávané v České republice.
Realizace výše uvedených činností v rámci projektu "Příprava filmové školy 'Yangon Film School'" naplnila předem stanovené cíle k podpoře aktivit Yangon Film School nezbytných v průběhu roku 2006, dílčím způsobem tak přispěla k uskutečňování cíle dlouhodobého vedoucího k postupnému vytvoření zamýšlené filmové školy s řádným výukovým režimem v barmském Rangúnu; pomohla ke stabilizaci záměrů YFS a také k možnostem další prezentace aktivit YFS zainteresované širší veřejnosti. Spolupráce Institutu dokumentárního filmu (IDF) a Yangon Film School vedla k otevření možností dalších společných činností v budoucnosti, resp. dalšího podílu IDF na zajištění konkrétních výukových programů YFS v následujících letech za předpokladu, že činnost YFS bude dále mezinárodně podporována. O tuto podporu ze strany IDF se snažil i tento projekt, který rozšiřuje cíle IDF podporovat autorskou dokumentární tvorbu o další dimenzi, resp. dimenzi lidskoprávní vzhledem k charakteru politického režimu, který v současnosti v Myanmaru panuje.

Institut dokumentárního filmu chce dále spolupracovat na aktivitách spjatých s činností Yangon Film School.

.