Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Workshop krátkého filmu v Rangúnu, Barma (20. - 23.10. 2006)

 

Ve spolupráci s Centrem audiovizuálních studií FAMU

Workshop krátkého filmu v Rangúnu

ZÚ Bangkok ve spolupráci s Alliance française v Rangúnu a Centrem audiovizuálních studií FAMU v Praze uspořádal v Rangúnu ve dnech 20. - 23. 10 2006 seminář na téma dokumentárního filmu. Cílem semináře bylo, kromě propagace českého filmu, zejména pokračovat v započatých aktivitách zaměřených na výchovu mladých nadaných barmských dokumentaristů a na zvyšování jejich odborné kvalifikace. TRANS se na podobných aktivitách v Barmě finančně podílí již od roku 2005 (viz Yangon Film School).
Centrum audiovizuálních studií na seminář vyslalo svého předního pedagoga pana Víta Janečka, pod jehož odborným vedením, si účastníci semináře osvojili základní technicko-realizační miminum práce s kamerou, zvukem a střihem, věnovali se však také praktické práci na vlastním filmu (resp. videu).
Jediným vstupním požadavkem pro účast na workshopu byla jakákoli zkušenost s libovolnou uměleckou formou. Alliance française udělala workshopu poměrně velkou publicitu a přihlásilo se celkem 24 zájemců. Počet účastníků byl však omezen na 12 - zejména kvůli možnosti maximálního individuálního přístupu, ale také kvůli omezenému technickému zázemí (účastníci měli k dispozici 3 kamery a 3 střižny)

1. den - dopoledne bylo věnováno přednášce s řadou ukázek, zaměřené na demonstraci žánrové pestrosti oblasti krátkého filmu. První část přednášky také účastníkům poskytla jakýsi přehled nejsvětlejších počinů z dějin prvních dvaceti let trvání kinematografie, kdy se točily převážně krátké filmy. Druhá část pak byla naopak zaměřena na nejsoučasnější uměleckou tvorbu, s ohledem spíše na originalitu nápadu a jednoduchost realizace, tak aby bylo možné účastníky konkrétně inspirovat. Řeč byla také o žánrech i možnosti (nejen) krátké formy odpoutat se od žánru, též o konceptuálním umění. Odpoledne byli účastníci rozděleni do tří skupin a vylosovali si svůj úkol spočívající v definici určitého žánru. Z řady možností byly vylosovány investigativní reportáž, thriller a poetický film. Úkolem skupinek bylo vypracovat jednoduchou ideu / koncept / scénář, přičemž mohli žánr buď vědomě naplnit, rozvinout nebo popřít. Limitem i výzvou byla též nutnost situovat natáčení do objektu Alliance française a jeho zahrady. Zbytek odpoledne byl věnován technice - seznámení se s ovládáním kamery, použitím zvuku, apod.
2. den - byla dokončena technická průprava a jednotlivé skupinky ostatním prezentovaly své východisko (simulace profesionálního pitching fóra), jejich prezentace byly prodrobeny nápadům i kritice ze strany pedagogů i ostatních účastníků. Po " usazení" námětů si každá skupina vylosovala "překážku", kterou musela do svého konceptu zapracovat (např. zahrnout do natáčení cizí jazyk, pracovat s anketou apod.) Odpoledne bylo vyhrazeno na natáčení.
3. den - byl vedle dotáček věnován střihu. Práce na střihu byla poznamenána nedostatkem času, přesto se filmy podařilo připravit na slavnostní prezentaci, která se konala v prostorách Alliance française za účasti velvyslance ČR Jiřího Šitlera a dalších představitelů kulturních misí v Rangúnu (britské, americké, srbské, ruské a další) a cca 60 místních lidí. Velký ohlas sklidil zejména film s návem Colours, filmově i výtvarně pozoruhodná a silná politická metafora.
4. den - poslední byl věnován posledním drobným úpravám filmů a zakončení celého workshopu.

Pan Janeček se po skončení tohoto workshopu přesunul do Mae Sot, kde se jako pedagog účastnil dalšího filmového ateliéru.

Pan Janeček svou účast na obou filmových atelirérech hodnotil takto: "Maje za sebou řádově desítky zkušeností podobného rozsahu, musím říct, že proces který probíhal na obou místech (Rangún a Mae Sot) jsem co do intenzity zapojení a nasazení jednotlivých účastníků, rychlosti a vůle se učit, akceptovat vyargumentované připomínky a svobodně směřovat k finálnímu tvaru dosud nezažil. Navzdory tomu, že si právě popsané lze v obou skupinách vysvětit též nedostatkem podobných příležitostí, jeví se mi to přesto jako výraz velkého potenciálu tvořivosti Barmánců. Díky všem v úvodu i dále popsaným okolnostem si myslím, že přínos obou workshopů byl nakonec větší, než jsem sám na začátku očekával. Všichni účastníci získali konkrétní zkušenost s celým procesem natáčení krátkého filmu a zakusili celou řadu problémů, které jej provází, přičemž v rámci empirického nácviku vznikly celkem čtyři filmy, z toho tři podle mého soudu velmi zvláštní, zajímavé a dva či možná i všechny tři prezentovatelné též mimo kontext samotného workshopu. Dle slov několika účastníků vznikly mezi nimi i zárodky týmů, které snad dál mohou spolupracovat."

.