Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Prioritní země a projekty transformační spolupráce

 

Svou transformační zkušenost může Česká republika zúročit především ve vztahu k zemím, které jsou jí kulturně, geograficky, historicky nebo jinak blízké. Prioritně se proto soustředí (především, ale nikoli výhradně) na spolupráci s partnery ve východní Evropě a na západním Balkáně.

Výběr aktuálních teritoriálních priorit odráží vždy průřezové priority a akcenty zahraniční politiky ČR. Transformační politika je přístupem uplatňovaným v zahraniční politice České republiky všeobecně, vždy podle míry relevance tématu v dané relaci či kontextu.

Koncepce transformační spolupráce stanovila následující prioritní země:

Arménie
Barma/Myanmar
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Gruzie
Kosovo
Kuba
Moldavsko
Srbsko
Ukrajina

Vietnam

V reakci na arabské jaro v roce 2011 bylo vyhlášeno mimořádné výběrové řízení na projekty transformační spolupráce pro severní Afriku (Egypt, Libye, Tunis). Projekty v tomto regionu byly realizovány v letech následujících.

 

Nad rámec projektů v prioritních zemí mohou v rámci Programu transformační spolupráce realizovány i další jednorázové aktivity:

Vietnam

Pro rok 2020 byl do prioritních zemí programu transformační spolupráce zařazen Vietnam. více ►

Arménie

Pro rok 2018 byla do prioritních zemí programu transformační spolupráce zařazena Arménie. více ►

.