Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         english                        česky                    

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podpora aktivního zapojení mladých lidí do irácké občanské společnosti, 2013

 

Člověk v tísni, o.p.s.

Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.

Výše finanční podpory: 2 100 000 Kč

Dlouholeté zkušenosti ČvT z různých koutů světa dokazují, že dokumentární filmy představují skvělou pomůckou k vyúce výchovy k občanství a lidským právům. Jejich názornost a atraktivita pomáhají žákům pochopit často abstraktní pojmy jako jsou demokracie, politická participace, rovnost pohlaví či ochrana životního prostředí, a podnítit jejich zájem o probíraná témata. Pokud jsou projekce doprovázeny vhodnými aktivitami, podporují ve třídě rozvoj diskuse, nutí žáky klást otázky, hledat odpovědi a paralely ke svému vlastními životu a zkušenostem. Díky tomu žáci rozvíjejí své kritické myšlení a hledají cesty, jak mohou sami přispět k řešení některých problémů. ČvT podporuje rozšíření této metodologie na středních školách v iráckém guvernorátu Erbíl již od roku 2012.

V roce 2013 spolupracoval ČvT s 21 školami, kde probíhaly pravidelné projekce doprovázené interaktivními aktivitami. ČvT zorganizoval tři školení pro učitele občanské výchovy o využití dokumentárních filmů a interaktivních metod výuky. Kromě toho byla tato výuková metodologie začleněna do osnovy kurzu pro budoucí pedagogy, studenty Univerzity Salahaddin, kteří pak chodili promítat do projektových škol v rámci své dobrovolné praxe.               

Kromě podpory dokumentárních filmů a interaktivních metod výuky byl součástí projektu i renovační komponent, jehož cílem bylo zapojení komunity (zejména rodičů žáků) do řešení infrastrukturních problémů škol prostřednictvím tzv. Sdružení rodičů a učitelů (Parent-Teachers Association, PTAs). Příležitost k aktivímu zapojení dostali díky tomuto mechanismu i sami žáci, kteří pomohli identifikovat nejtíživější problémy škol. Mezi výsledky drobných renovačních prací na šesti projektových školách patřila oprava hygienického zázemí, elektroinstalace, modernizace školního hřiště či vybavení školní knihovny.

.