Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Transformace irácké společnosti – podpora občanských iniciativ, místních samospráv a jejich vzájemné spolupráce

 

Člověk v tísni, o.p.s, 2007-2009

Výše finanční podpory MZV: 3 499 193,39 CZK

Projekt je pokračováním tříletého projektu zaměřeného na podporu transformace místní samosprávy, občanských organizací i dalších uskupení a především vzájemné spolupráce subjektů, které veřejné záležitosti formují, ovlivňují, rozhodují a spravují v oblasti Jižního Iráku (Lower South), v provinciích Basra, Missan a Thi-Qar.

V rámci snahy o zintenzivnění komunikace mezi jednotlivými složkami státní správy a místních samospráv proběhla v roce 2008 další tři školení na území Iráku. Obsahem školení byla především problematika řízení projektového cyklu a spolupráce mezi jednotlivými úředníky a představiteli místních samospráv. Na základě vyhodnocení provedených školení a poptávky ze strany místních úřadů Realizátor navíc uskutečnil pro zaměstnance ministerských úřadů další dvě školení s odbornou tematikou. Celkově bylo v roce 2008 vyškoleno 145 představitelů státní správy a místních samospráv.

Realizátor nadále pokračoval v budování elektronického informačního portálu pro irácké nevládní organizace www.ngo-iraq.org.

Záměr podpořit spolupráci nevládních organizací, místní samosprávy a soukromého sektoru na veřejných projektech byl realizován prostřednictvím mikrograntů.  Po úspěšném absolvování školení byly realizátorem podpořeny dva projekty koalic sdružených kolem místních nevládních organizací – projekt zaměřený na zdravotní osvětu na školách v provincii Missan a výstavba volnočasového centra pro rodiče s dětmi v provincii Basra.

V rámci úsilí o posílení povědomí veřejnosti o základních občanských právech a povzbuzení občanů zapojit se do věcí veřejných rozdalo osm místních nevládních organizací9 000 informačních brožur ve třech provinciích jižního Iráku.

Seminář

Výstavba centra pro volný čas

Výstavba centra pro volný čas

 

.