Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Transformační pomoc Iráku v roce 2004

 

Z iniciativy MZV vyčlenila vláda ČR usnesením č. 258/2004 ze 17. března 2004 částku 12 mil. Kč, která je určena na transformační pomoc Iráku pro rok 2004. Gestorem této pomoci je MZV ČR.(19.11.2004)

Akce k možnostem exportu | Projekty obnovy památek


Vznik transformační pomoci
Z iniciativy MZV vyčlenila vláda ČR usnesením č. 258/2004 ze 17. března 2004 částku 12 mil. Kč, která je určena na transformační pomoc Iráku pro rok 2004. Gestorem této pomoci je MZV ČR. Transformační pomoc slouží jako finanční instrument pro přechodné období mezi akutní situací vyžadující bezprostřední tedy humanitární pomoc a relativně stabilizovanými podmínkami, které jsou vhodné pro realizaci dlouhodobých projektů rozvojové spolupráce.

Obsah transformační pomoci
Podstatou transformační pomoci je podpora na poli rozvoje lidských zdrojů a zprostředkování transformačního know-how.

Transformační pomoc se uskutečňuje formou:
odborné stáže, stipendia, výměnné pobyty, oborová školení pro irácké studenty, zástupce veřejné správy i NGO, odborníky a experty
vypracování projektových plánů a odborných studií pro obnovu Iráku

Cílové oblasti transformační pomoci:
vzdělávání, justice, zdravotnictví
rozvoj občanské a demokratické společnosti
podpora česko-irácké hospodářské spolupráce

Čerpání financí

Z celkové částky 12.000.000 Kč vyčleněných na transformační pomoc bylo dosud přiděleno na jednotlivé projekty:

v oblasti hospodářské spolupráce

2.870.000,- Kč

v dalších oblastech vzdělávání, justice, zdravotnictví, podpory neziskového sektoru etc.

8.282.936,- Kč
Projekty Transformační pomoci Iráku v oblasti hospodářské spolupráce

V březnu 2004 byla zahájena realizace projektů Transformační pomoci Iráku. V jeho rámci se Ministerstvo zahraničních věcí ČR snaží dlouhodobě vytvářet co nejvhodnější podmínky pro vstup českých podnikatelských subjektů na irácký trh. Jako gestor tohoto programu umožňuje MZV ČR českým průmyslovým a obchodním subjektům vytvářet a prohlubovat spolupráci a vztahy s iráckými partnery.

Tato pomoc má různé formy. Od stáží a stipendií přes výměnné pobyty, semináře a školení pro odborníky až po zpracování odborných studií.

MZV se podílí na úhradě cca 1/3 nákladů souvisejících se školením iráckých odborníků v ČR. Zbylé 2/3 jsou hrazeny z prostředků jednotlivých českých firem. Z prostředků MZV tak bude celkem na projekty školení s návazností na obchod a rozvíjení hospodářské spolupráce uvolněno 2.870.000 Kč.

Projekty v oblasti hospodářské spolupráce 2004 ve zkratce:

· Do projektů se zapojilo celkem 8 českých firem s návazností na obchod a průmysl
· Počet školení - celkem 12, doposud uskutečněných 7
· Počet iráckých účastníků - 65 , již 30 expertů školení úspěšně absolvovalo
· Finanční spoluúčast MZV - 1/3 nákladů školení, celkem 2.870.000 Kč
· Projekty jsou realizovány v odvětvích: chemie a petrochemie, vodní hospodářství, hydrogeologie a geologie, ekologie, infrastruktura - letecká a železniční doprava, těžba a skladování ropy


Příklady realizovaných projektů transformační pomoci ve všech oblastech 2004:

dovybavení Policejní akademie v jihoiráckém Az Zubayru,
Stáž pro 2 irácké lékaře a 2 zdravotníky ve zdravotnických zařízeních v ČR
Pomoc jihoiráckému regionu v péči o děti se srdečním onemocněním
CERGE-EI vzdělávací program v rámci dvouměsíčního přípravného semestru pro 7 vybraných iráckých studentů a tříměsíční program zahajující doktorandský program pro 2 nejlepší studenty z přípravného semestru. Program bude dále pokračovat v rámci rozvojové spolupráce (2-4 roky).
Šolení pro seniorní pracovníky Správy civilních letišť v Bagdádu a iráckého Ministerstva dopravy pro celkem 20 expertů
Podpora transformace irácké společnosti prostřednictvím školících kurzů pro zástupce iráckých neziskových organizací společností Člověk v tísni (realizace v Jordánsku)
odborný seminář "Contracting in Iraq"
Školení 50 iráckých soudců v CEELI - Central and Eastern European Lawyers Initiative, celkem naplánováno školení pro 200 soudců
Vydání publikací o volbách a otázkách tolerance v arabském jazyce na podporu svobodných voleb v Iráku v lednu 2005


.