Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Projekty transformační spolupráce v severní Africe (Egypt, Libye, Tunisko)

 

I v roce 2014 pokračujeme v podpoře aktivit a projektů v Egyptě. Pro tento rok byly V roce 2013 byly podpořeny 3 projekty v Egyptě v celkové výši 3.363.000,- Kč.

AMO, o. s. - Civic Pole: mapping and connecting civil society efforts in Egypt’s regions - Projekt navazuje na předchozí aktivity zaměřené na zkvalitnění novinářské práce v Egyptě. Existující školící a publikační projekt Civic Pole, který se zaměřuje na podporu občanského aktivismu, se letos rozšíří do dalších třech egyptských regionů. Projekt bude podporovat místní iniciativy a propojovat média, výzkum a místní organizace zaměřené na profesionalitu novinářské práce. Projekt podpořen na jeden rok ve výši 1.400.000,- Kč.

Člověk v tísni, o.p.s. - Pomoc při prosazování lidských práv a demokratické transformace v Egyptě cestou občanské společnosti - Záměrem projektu je dosáhnout dlouhodobých pozitivních změn v oblasti dodržování lidských práv v Egyptě pomocí expertních seminářů pro egyptské právníky a workshopů pro aktivní občany a novináře. Cílem je také propojit tyto dvě skupiny za účelem zkvalitnění veřejné debaty a dostupnější právní pomoci pro občany a novináře. Projekt podpořen na jeden rok ve výši 1.000.000,- Kč.

Transparency International – Česká republika, o.p.s. - Máme právo vědět - Cílem projektu je zprostředkovat kvalifikovanou diskuzi o podobě zákona o svobodném přístupu k informacím mezi neziskovým sektorem, vládními institucemi a nezávislými odborníky a pomoci tak boji proti korupci v Egyptě. V rámci projektu budou organizovány tématické workshopy a diskuze a uskuteční se také studijní cesta do ČR pro vybrané účastníky workshopu, která jim přiblíží reálné fungování Právního protikorupčního poradenského střediska a dalších protikorpučních institucí v České republice. Projekt podpořen na jeden rok ve výši  963.000,- Kč.

Cesta k právu – podpora protikorupčních aktivit v Egyptě, 2013

Transparency International více ►

Civic Pole: Pole: Mapping and Connecting Civil Society Efforts in Egypt, 2013

Asociace pro mezinárodní otázky více ►

Posílení nezávislých think-tanků při demokratizaci a reformě Egypta, 2012

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM více ►

Upevňování demokratického povědomí v egyptské společnosti, 2012

Asociace pro mezinárodní otázky, AMO více ►

Podpora občanské společnosti při přechodu k demokracii v Egyptě, 2011

Asociace pro mezinárodní otázky, AMO více ►

Školení školitelů. Zvyšování povědomí o demokracii, 2011

Asociace pro mezinárodní otázky o.s. více ►

Podpora Libye a Egypta na cestě k demokracii, 2011

Člověk v tísni více ►

Podpora profesionálních kapacit tuniských novinářů, 2011

Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, o.p.s. více ►

Posílení role egyptských médií v transformačním procesu, 2011

Asociace pro mezinárodní otázky , o. s. více ►

EGYPT - Zdravá občanská společnost – úspěšný stát, 2011

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM více ►

Předávání transformačních zkušeností v Egyptě (Tunisku), 2011

DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv více ►

.