Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výběrové řízení 2011 - severní Afrika

 

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje mimořádné výběrové dotační řízení na podporu projektů transformační spolupráce v regionu Severní Afriky v roce 2011

Preambule

Dotační výběrové řízení je vyhlašováno v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. d), f), g), j) zákona č. 218/2000 Sb., usnesením vlády č. 463 ze dne 14. 6. 2010 k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO) pro rok 2011, usnesením vlády č. 188/2005, k financování transformační spolupráce České republiky v roce 2005 a v dalším období a rozhodnutí vlády č. 580/2011 k zajištění finančních prostředků na projekty v zemích Východního partnerství a Jižního Středomoří v rámci kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí.

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů transformační spolupráce, jejímž cílem je  rozvoj a stabilizace politických systémů založených na demokratických principech a respektu k lidským právům.

O dotaci lze žádat na projekty realizované v těchto vybraných zemích: Egypt, Libye, Tunisko. Na dotaci není právní nárok.

I. Předmět dotace

Předmětem dotačního titulu „Transformační spolupráce – Severní Afrika“ je podpora projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty (viz bod II.) v těchto oblastech:

  1. Podpora rozvoje občanské společnosti
  2. Spolupráce s místními správami a státní správou
  3. Média – poptáváno je zejména vzdělávání novinářů a pracovníků médií v Tunisku
  4. Mládež a vzdělávání

Příklady vhodných aktivit:

  • Spolupráce s pracovníky občanských organizací a občanskými aktivisty a podpora jejich činnosti – předávání zkušeností např. v oblasti fundraisingu, lobbyingu, přípravy projektů, zapojování do evropských sítí, podpora jejich vědecké činnosti apod.
  • Školení místních politiků, volených představitelů a pracovníků státní správy a samosprávy; podpora spolupráce státní správy, místní a regionální samosprávy, subjektů občanské společnosti a dalších relevantních subjektů se zaměřením na předávání zkušeností se společenskou a ekonomickou transformací.
  • Posilování role práva, zapojení občanské společnosti a veřejnosti do rozhodovacích procesů a zvyšování transparentnosti těchto procesů.
  • Podpora nezávislých médií, školení jejich pracovníků, předávání českých zkušeností, podpora investigativní žurnalistiky a informování o tématech souvisejících se společenskou a ekonomickou transformací, využívání nových médií a sociálních sítí jako platforem pro šíření a sdílení informací a svobodnou diskusi
  • Podpora aktivizace mladých lidí a jejich zapojování do komunitních a společenských aktivit, vzdělávání a výchova k aktivnímu občanství, kritickému přístupu k informacím a schopnosti formulovat a prezentovat názory, zavádění nových vzdělávacích metod (interaktivní výuka, využívání filmů, diskusí) a témat ve výuce (multikulturní výchova, zvyšování povědomí o lidských právech, ochraně životního prostředí apod.) a možnosti spolupráce s českými vysokými školami.
  • Zvyšování povědomí o lidských právech v cílových zemích (advocacy, sdílení zkušeností, navazování kontaktů s dalšími partnery)

Předmětem dotace není poskytování spolufinancování projektů podpořených z fondů orgánů Evropské unie, OSN či jiných významných dárců.

Požadovaná doba realizace projektů: září 2011 – prosinec 2011.
Výběrové řízení je vyhlášeno dne 29. července 2011. Příjem přihlášek končí dne 24. srpna v 16.00 hod.

Kontaktní osoby: Jan Látal, jan_latal@mzv.cz, 224 18 2756, příp. Barbora Řepová, barbora_repova@mzv.cz.

přílohy

Kompletní text vyhlášení výběrového řízení 2011 -... 113 kB doc (Word dokument) 25.8.2011

Uznatelné náklady 60 kB doc (Word dokument) 25.8.2011

I Checklist 38 kB doc (Word dokument) 25.8.2011

II Projektový formulář 356 kB doc (Word dokument) 25.8.2011

III Tabulka výstupů 96 kB doc (Word dokument) 25.8.2011

IV Harmonogram 58 kB doc (Word dokument) 25.8.2011

V Rozpočet 30 kB xls (Excel tabulka) 25.8.2011

Zápis z otevírání obálek severní Afrika 43 kB doc (Word dokument) 12.9.2011

.