Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Vyhlášení výběrového řízení Programu TRANS na rok 2014

 

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2014

Informační seminář pro žadatele se bude konat dne 18. září 2013 ve 14:00, v budově MZV, Loretánské nám. 5, Praha 1. Účast prosím potvrďte do 13.9. 2013 na barbora_jungova@mzv.cz

Preambule

Výběrové dotační řízení je vyhlašováno v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. d), f), g), j) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ČR č. 92 z 1. února 2010, usnesením vlády ČR č. 403 ze dne 29. května 2013 k plánu k zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2014 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2016.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen „MZV") poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů Programu transformační spolupráce (dále jen „Program TRANS"), jejímž cílem je rozvoj a stabilizace politickýchsystémů založených na demokratických principech a respektu k lidským právům.

Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu činí 37 000 000 Kč. Výše prostředků, které mohou být požadovány v jednotlivých žádostech o dotace, není omezena.

O dotaci lze žádat na projekty realizované v těchto prioritních zemích Programu TRANS: Myanmar/Barma, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Irák, Kosovo, Kuba, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina. V tomto roce přijímáme rovněž žádosti o podporu krátkodobých projektů realizovaných v Egyptě.

Na dotaci není právní nárok.

Více informací k výběrovému řízení a podmínkám najdete v příloze.

V Praze dne 28. srpna 2014

  

přílohy

I. Projektový formulář 376 kB doc (Word dokument) 28.8.2013

II. Vzor logického rámce 45 kB doc (Word dokument) 28.8.2013

III. Tabulka výstupů 43 kB doc (Word dokument) 28.8.2013

IV. Harmonogram projektu 70 kB doc (Word dokument) 28.8.2013

V. Vzor rozpočet 53 kB xls (Excel tabulka) 28.8.2013

VI. Žádost o dotaci 132 kB doc (Word dokument) 28.8.2013

VII. Osnova projektového dokumentu 31 kB doc (Word dokument) 28.8.2013

VIII. Uznatelné náklady 75 kB doc (Word dokument) 28.8.2013

Podrobnosti VDŘ 66 kB doc (Word dokument) 10.12.2013

.