Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kofinancování

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR každoročně vyhlašuje dotační výzvu na kofinancování úspěšných transformačních projektů z prostředků Programu transformační spolupráce.
 

Výzva je určena úspěšným uchazečům o dotace významných mezinárodních donorů, zejména z  nástrojů vnější pomoci EU, kteří v současné době již realizují či v daném roce začnou s realizací transformačního projektu v zahraničí.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR poskytuje prostřednictvím Programu transformační spolupráce dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů, jejichž cílem je rozvoj a stabilizace politických systémů založených na demokratických principech a respektu k lidským právům. Projekty musí být tematicky v souladu s prioritami Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce a cílit zejména (ovšem v případě této výzvy nikoli výhradně) na prioritní země Programu TRANS: Arménie, Myanmar/Barma, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kosovo, Kuba, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina. Dotaci je možné udělit pouze na daný kalendářní rok, všechny aktivity financované v rámci dotace Programu transformační spolupráce musí být také v daném kalendářním roce plně realizovány a vyúčtovány.

Výše prostředků, které mohou být požadovány v jednotlivých žádostech o dotace, není omezena, v rámci této výzvy ovšem nelze financovat více než 30% celkových nákladů projektu. Kritérii výběru je zejména soulad s prioritami Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce MZV ČR ze září 2015.

S žádostmi o kofinancování se obracejte na Odbor lidských práv a transformační politiky Ministerstva zahraničních věcí. Přihlášky lze zasílat poštou, kurýrem či dalšími poskytovateli poštovních služeb či donést osobně, paralelně je třeba je doručit i v elektronické podobě. Žádosti zaslané jakýmkoliv jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), doručené na jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky nebudou přijaty.

Výzva k podání žádostí na kofinancování pro rok 2018

Výzva k podání žádostí na kofinancování pro rok 2019

.