Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kofinancování

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR každoročně vyhlašuje dotační výzvu na kofinancování úspěšných transformačních projektů z prostředků Programu transformační spolupráce.
 

Výzva je určena úspěšným uchazečům o dotace významných mezinárodních donorů, zejména z  nástrojů vnější pomoci EU, kteří v současné době již realizují či v daném roce začnou s realizací transformačního projektu v zahraničí.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR poskytuje prostřednictvím Programu transformační spolupráce dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů, jejichž cílem je rozvoj a stabilizace politických systémů založených na demokratických principech a respektu k lidským právům. Projekty musí být tematicky v souladu s prioritami Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce. Dotaci je možné udělit pouze na daný kalendářní rok, všechny aktivity financované v rámci dotace Programu transformační spolupráce musí být také v daném kalendářním roce plně realizovány a vyúčtovány.

Výše prostředků, které mohou být požadovány v jednotlivých žádostech o dotace, není omezena, v rámci této výzvy ovšem nelze financovat více než 30 % celkových nákladů projektu. Kritérii výběru je zejména soulad s prioritami Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce MZV ČR ze září 2015.

S žádostmi o kofinancování se obracejte na Odbor lidských práv a transformační politiky Ministerstva zahraničních věcí. Přihlášky lze podávat prostřednictvím online portálu Grantys. Žádosti zaslané jakýmkoliv jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem) nebudou přijaty.

Výzva k podání žádostí na kofinancování pro rok 2019

Výzva k podání žádostí na kofinancování pro rok 2020

Výzva k podání žádostí na kofinancování pro rok 2021

.