Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výsledky výběrového dotačního řízení Programu TRANS na rok 2015

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR informuje o výsledcích výběrového dotačního řízení Programu transformační spolupráce na rok 2015.


 

Dne 28. 8. 2014 bylo vyhlášeno výběrové dotační řízení na projekty Programu transformační spolupráce na rok 2015. Termín pro dodání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 07. 10. 2014, 14 hodin. Dne 08. 10. 2014 se uskutečnilo otevírání obálek došlých žádostí o dotaci. Účastníci otevírání obálek zkontrolovali jednotlivé žádosti o dotace, zda splňují všechny formální kritéria zadaná ve vyhlášení výběrového dotačního řízení. Z celkového počtu 60 přijatých návrhů byla jedna žádost vyřazena z důvodu dodání po stanovené lhůtě, 7 žádostí bylo vyřazeno z formálních důvodů a do hodnocení výběrovou komisí bylo postoupeno 52 žádostí. Protokol z otevírání obálek naleznete v příloze.

Žádosti o dotace, které splnily formální kritéria, byly posouzené výběrovou komisí, která měla při svém hodnocení k dispozici vyjádření k projektům od Odboru lidských práv a transformační politiky, příslušných teritoriálních odborů a zastupitelských úřadů.

Komise složená ze tří zástupců MZV a dvou externích odborníků zasedla dne 5. prosince 2014.

Složení výběrové komise:                                  

David Červenka, zástupce ředitelky Odboru lidských práv a transformační politiky MZV, předseda komise,

Veronika Bílková, Ústav mezinárodních vztahů, členka Komise

Irena Blehová, tajemnice 1. náměstka ministra zahraničních věcí, členka Komise

Veronika Hirzel, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV, členka Komise

Jana Kobzová, European Endowment for Democracy, členka Komise

Barbora Jungová, Odbor lidských práv a transformační politiky MZV, administrátor Komise

Dále byli přítomni: zástupce Odboru států jihovýchodní Evropy Pavel Kobližka, zástupce Odboru OSN Martin Kubeček, zástupce Odboru států severní a východní Evropy Vladimír Šál, zástupkyně Odboru států Asie a Pacifiku Jana Šedivá, pracovníci Odboru lidských práv a transformační spolupráce Jan Blažek, Ivana Kuranianová a Jan Látal.

Komise během jednání podpořila celkem 20 žádostí o dotaci. Tabulku se seznamem podpořených projektů naleznete v příloze.

S předkladateli podpořených návrhů projektů bude zahájeno dohadovací řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s doporučeními Komise. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí výběrové komise je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Odbor lidských práv a transformační politiky MZV ČR děkuje za všechny návrhy projektů zaslané do tohoto výběrového dotačního řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

V Praze dne 10. prosince 2014

David Červenka, zástupce ředitelky Odboru lidských práv a transformační politiky MZV

 

přílohy

Výsledky VDŘ 2015 257 kB pdf (Acrobat dokument) 24.6.2015

Zápis z otevírání obálek 247 kB pdf (Acrobat dokument) 24.6.2015

.