Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Den Afriky

 

Na 25. května připadá Mezinárodní den Afriky (Africa Day - Wikipedia). Je příležitostí k uvědomění si pestrosti africké kultury, přírody a dalších, ale také historie a současnosti 10 Things to Know About Africa Day - Africa.com (www.africa.com).

Co se Vám vybaví, když se řekne Česko v Africe?

ČRA,podpora pěstitelství manga, Zambie

ČRA,podpora pěstitelství manga, Zambie

V oblasti rozvoje a humanitární pomoci možná dvojice prioritních zemí pro dvoustrannou spolupráci – Etiopie a Zambie. Do těchto dvou zemí se soustředí české rozvojové aktivity.  České subjekty, ve spolupráci s místními partnery realizují širokou škálu projektů. Od velkých bilaterálních v sektorech zemědělství a rozvoj venkova, vody a sanitace nebo inkluzivního sociálního rozvoje, přes spolupráci veřejných vysokých škol a poskytování vládních stipendií ke studiu v ČR, až po projekty rozvojově-ekonomického partnerství firem.

V humanitární pomoci k těmto dvěma zemím přidáme několik regionů – Africký roh na východě Afriky (který vedle Etiopie zahrnuje též Somálsko, Ugandu a Jižní Súdán) a Sahel v severozápadní části kontinentu (zejména Mali, Niger a Burkinu Faso). Humanitární krize, vyvolané  opakovaným suchem, nakažlivými epidemiemi včetně doznívající pandemie COVID-19, nebo konflikty spojené s nuceným vysídlením velkých skupin lidí, zpravidla přesahují hranice i kapacity jednotlivého státu.

Uvedené země i regiony jsou nadále oprávněnými příjemci rozvojové spolupráce a častým cílem humanitární pomoci. To ale neznamená, že by zároveň neměly samy co nabídnout. Právě u příležitosti Dne Afriky se můžeme seznámit s tím, jak různorodý a dynamický tento světadíl je.

Víte, že:

Etiopské hlavní město Addis Abeba je „africkým Bruselem“? Je sídlem orgánů Africké unie, která počátkem července oslaví 20 let trvání.

Etiopská rozvojová strategie cílí na postup Etiopie z kategorie nejméně rozvinutých zemí mezi středněpříjmové v roce 2025?

Česká rozvojová spolupráce přispívá ke geologickému a hydrogeologickému zmapování Etiopie, díky němuž se zlepší využívání přírodních zdrojů?

Příklady projektů realizovaných v Etiopii:

Inkluzivní vzdělávání v Etiopii | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

Projekt ochrany awasského jezera v Etiopii | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

Zambie hostí více než 100 tisíc uprchlíků zejména z Konžské demokratické republiky? Na pomoci jim se podílejí také české neziskové organizace v čele s Charitou ČR s využitím humanitárních dotací od Ministerstva zahraničních věcí. https://zambia.charita.cz/

Zambijská rozvojová strategie na léta 2017-2021 předpokládala posun do kategorie středněpříjmových zemí do roku 2030? Příprava v pořadí osmé strategie právě probíhá.  

Česká rozvojová spolupráce přispěla v Zambii k rozvoji porodnictví jako státem registrovaného oboru? V současné době se české rozvojové aktivity soustředí hlavně na zemědělství a rozvoj venkova.

Příklady projektů realizovaných v Zambii:

Stabilizace a rozvoj obživy v reakci na klimatické změny, Jižní provincie, Zambie (czechaid.cz)

Zvyšování produktivity a podpora rozvoje hodnotových řetězců manga, kasavy a kešu ořechů v Západní provincii, Zambie (czechaid.cz)

Více informací a zajímavostí z českého působění v zemích Afriky a o vzájemných vztazích můžete nalézt rovněž na FB: https://www.facebook.com/mzvcrAfrika

 

.