Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

WED
Foto: ©OSN
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Světový den životního prostředí – 5. června

 

Světový den životního prostředí každoročně připomíná důležitost ochrany přírody, živočichů, udržitelného nakládání se zdroji i odpady, a také snižování rizika dopadů přírodních katastrof. Letošní Den, který připadá na 5. června se nese ve znamení motta a hashtagu #jenjednaplaneta (anglicky #OnlyOneEarth). Jak připomíná OSN, žijeme ve vesmíru s miliardami galaxií, v naší galaxii se nachází miliardy planet, ale Země je jedinečná, a je proto důležité ji chránit.

Jak přispíváme k ochraně životního prostředí v rozvojové a humanitární pomoci?

Šetrnost k životnímu prostředí a klimatu máme jako průřezovou prioritu, která vychází zejména z Cíle udržitelného rozvoje č. 13. To znamená, že se snažíme ve všech rozvojových a humanitárních aktivitách dbát na několik věcí. Nejprve, aby naše vlastní aktivity neměly negativní dopad na životní prostředí. A dále, abychom i pozitivně přispívali k ochraně životního prostředí v cílových zemích. Třetí oblastí je podpora prevence katastrof, snižování dopadů změn klimatu a adaptace na stávající klimatické podmínky.

Jak konkrétně zajišťujeme šetrnost našich aktivit?

Vycházíme z mezinárodních standardů a doporučení. Zaměřujeme se na volbu čistých zdrojů energie, zejména solárních (viz příklad projektu v Gruzii). Podporujeme šetrné nakládání s přírodními zdroji, hlavně s vodou (BaH, Etiopie, Moldavsko). Sdílíme expertízu v oblasti udržitelných zemědělských aktivit a také kvality potravin (BaH, Kambodža, Zambie). Větším zapojením místních partnerů do realizace také omezujeme uhlíkovou stopu přílišného pendlování českých realizátorů.

A jak pozitivně přispíváme k ochraně životního prostředí?  

Zvláštním projektem ve spolupráci s Rozvojovým programem OSN mobilizujeme ekologicky šetrné inovace českých realizátorů pro města i venkov, pro zemědělství, vodohospodářství i ekonomiku - blíže viz  

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/mnohostranna_zrs_cr/osn/undp/ceske_inovace_pomahaji_lidem_i_zp.html

Další oblastí je sanace ekologických zátěží zejména v půdě a vodě, např. v bývalých průmyslových či vojenských areálech v Gruzii a Moldavsku. Jedním z příkladů je tento projekt, realizovaný v Gruzii:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/pomoc_se_snizovanim_rizik_pro_zivotni.html

Máme konkrétní výsledky prevence katastrof a adaptace na klimatické změny?

Prevenci katastrof podporujeme jako součást obnovy po katastrofách, např. ve formě kvalitnějších staveb, prozíravějšího hospodaření s vodou a osvěty veřejnosti i úřadů – konkrétně např. v Indonésii a Myanmaru. Zároveň máme i konkrétní program cílený přímo na snižování rizika katastrof, díky kterému jsme například podpořili vybudování systémů včasného varování v Kambodži nebo komunitní management rizik v zemědělských oblastech Etiopie.

Adaptaci podporujeme zejména v rámci rozvoje venkova, a to aktivitami, které kombinují efektivnější vodohospodářské plánování a udržitelnější zemědělské aktivity pro adaptaci na sucho i specifická environmentální opatření v krajině např. proti erozím a sesuvům půdy. V této oblasti často kombinujeme humanitární odezvu na kritické potřeby s dlouhodobějšími rozvojovými projekty, zejména v Etiopii a Zambii, ale také v Bosně a Hercegovině či Gruzii.

Zkušenosti českých expertů se snižováním rizika katastrof, včetně prezentace výsledků projektu v Kambodži (video v angličtině) https://app.swapcard.com/event/european-humanitarian-forum/planning/UGxhbm5pbmdfODQ1Mjg5

 

Rozvojový program OSN (UNDP) České inovace a ochrana životního prostředí jdou ruku v ruce

 

Arragvi, Gruzie

Arragvi, Gruzie

České inovace podporované prostřednictvím projektů Partnerství České republiky s Rozvojovým programem OSN (UNDP) dlouhodobě pomáhají ochraně životního prostředí ve všech prioritních zemích české rozvojové spolupráce. Partnerství tak podporuje inovativní řešení mířící do Bosny a Hercegoviny (BaH), Etiopie, Gruzie, Kambodži, Moldavska a Zambie, s cílem přispět k implementaci a dosažení Cílů udržitelného rozvoje. Spolupráce probíhá v rámci dvou komponentů – Expertise on Demand (EoD) a Challenge Fondu (CF).

Prostřednictvím Expertise on Demand (EoD) čeští experti pomáhají řešit specifické problémy místních komunit s využitím znalostí a zkušeností aplikovaných v ČR. V Gruzii, která je známá pro svou strhující krajinu, teď česká expertíza pomáhá vytvářet metodiku pro správu chráněných krajinných oblastí Tusheti, Aragvi and Machakheli (2022). S horami se váže i projekt v parku Sutjeska, který se nachází v Bosně a Hercegovině. V loňském roce zde expertní projekt pomohl s propagací udržitelné a zelené turistiky (2021). Dále pak česká zkušenost pomohla při tvorbě komplexního přístupu řešení potravinového odpadu v BaH (2020), rozvoji energetických kooperativ (2020) , a také při formování komunitních hasičských sborů v Moldavsku (2019). Další inspirativní příklady využití české expertízy lze najít na Expertise on Demand Portfolio - CUP (undp.cz).

Přínos českých inovací pro lepší nakládání se zdroji a ochranu životního prostředí je zřetelný i u Challenge Fondu (CF), v rámci kterého jsou české know-how a unikátní inovativní řešení implementována ve všech šesti prioritních zemích spolupráce Partnerství. Od roku 2018 Challenge Fond podpořil 63 projektů, přičemž jen v roce 2021 šlo o 12 nových inovativních řešení. Tematika životního prostředí se i zde prolíná napříč projekty, neboť Challenge Fund má velice široký záběr od čištění vody, po organickou produkci čaje k implementaci chytrých řešení v dopravě. V gruzínské Gurii vzniká za podpory Challenge Fondu čajová zahrada zaměřená na organickou produkci čaje s využitím moderních technologií. Tento projekt tak usiluje o výrobu šetrnější k životnímu prostředí, a navíc pomáhá místním obyvatelům, pro které je produkce čaje důležitým zdrojem obživy.

Přínos inovací související se životním prostředím je viditelný i v Etiopii. Po úspěchu projektu AQUATEST, který instaloval monitorovací vrty umožňující měření hladiny vody a přispívá tak k efektivnímu a udržitelnému využívání povrchových a mělkých vod, navázaly i letošní projekty dalšími úspěšnými nápady. První z nich je společnost MODELARNA LIAZ, která v Etiopii hledá podzemní vodní zdroje. V Etiopii je dlouhodobým problémem znečištění vodních zdrojů, spolu s jejich postupným vysycháním. Je tedy nutné hledat alternativní zdroje vody ve větší hloubce. Hlubinné zdroje lze díky moderním technologiím najít i v jednom z nejvysušenějších regionů Etiopie. Druhým projektem v Etiopie je řešení poskytující čištění odpadních vod na přírodní bázi ve městě Hawassa. Tam, stejně jako v celé Etiopii, došlo ke znečištění vody. I když leží město Hawassa blízko jezera, jeho vodní zdroje se nedají nadále bezpečně využívat. Hlavním cílem projektu implementovaného českou firmou Holistic Solutions je představit českou technologii čištění odpadních vod v Etiopii, zvlášť ve městě Hawassa. Cílem je vytvořit studii proveditelnosti, která by měla sloužit jako základ pro další rozvoj čištění vod na přírodní bázi pro jezero Awassa i zbytek v Etiopie.

Velký úspěch zaznamenaly v posledních letech rozmanité české technologie chytrých měst. Ty se uchytily už v Bosně a Herzegovině, Gruzii a Moldavsku, kde s využitím moderních technologií dochází k zefektivnění dopravy a řízení měst. V současnosti implementuje firma Cross projekt v Bosně a Herzegovině, kde instalují moderní adaptivní systém řízené dopravy založený na nejnovějších evropských standardech na vybraných křižovatkách ve města Banja Luka. Systém zahrnuje pokročilé funkce, které se neustále přizpůsobují skutečné úrovni provozu detekované kamerami s pokročilou analýzou dat, umožňující plynulejší řízení provozu. V Gruzii naopak firma INCINITY pracuje na vytvoření chytré platformy pro město Tbilisi, které bude sloužit městu k efektivnímu spravování svých zdrojů. V Moldavsku jsou hned čtyři projekty chytrých řešení. První z nich implementuje firma Herman Systems a jde o vytvoření jednotného informačního systému pro cestující. Firma nainstaluje LED informační panely na trolejbusové zastávky ve městě Kišiněv, které pomocí lokálních dat dokážou odhadnout čas příjezdu vozidel. Hromadná doprava se tak stane dostupnější a příjemnější pro cestující, kteří budou mít přesnější informace o spojích. Pohodlnější MHD tak může přispět k nižší hustotě provozu na silnicích. Dalším projektem reagujícím na problematiku znečištění měst je automatizovaný parkovací systém s integrovaným nabíjením pro elektromobily v Kišiněvu s firmou Green Center. Elektrická vozidla bude možné dobíjet během parkování, které obdrží zdarma, pokud své auto dobijí. Systém bude zároveň monitorovat parkovací místa vyhrazená pro elektromobily a informovat operátora, pokud na nich budou stát vozidla bez toho, aby se dobíjela. Třetím projektem je instalace inteligentního řídicího systému veřejného osvětlení ve městě Ungheni od firmy DATmoLUX. Stávající světla budou nahrazena technologií LED, která může ušetřit až 50% elektrické energie. Dodatečné nasazení inteligentního řídicího systému včetně integrálních komponent pak může pomoci snížit spotřebu až o 75%. Posledním chytrým projektem v Moldavsku je pokročilý dopravní video-analytický systém bezpečnostních kamer od firmy RCE systems. Toto řešení založené na umělé inteligenci zlepší schopnosti moldavských úřadů reagovat na nečekané události, zvýší bezpečnost i zjednoduší dopravu na základě shromážděných dat.

Výstava k WED

Výstava k WED

U příležitosti Mezinárodního dne životního prostředí připravilo MZV ČR výstavu českého dokumentárního fotografa  Davida Těšínského. Výstava představí skrze vybrané fotografie témata všech 17 Cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030.  Výstava je unikátní příležitostí k reflexi aktuálních problémů spojených s ochranou životního prostředí, sociálními či ekonomickými nerovnostmi. Vernisáž výstavy proběhne 3. 6. 2022 na akci, kterou spolupořádají Velvyslanectví Švédska v Praze, Asociace společenské odpovědnosti a MZV ČR k Mezinárodnímu dni životního prostředí.

 

 

.