Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Aktuální výběrová řízení

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vyhodnocení prioritního sektoru Inkluzivní sociální rozvoj / vzdělávání (Kambodža)

Nabídky v listinné verzi v jednom vyhotovení a zároveň v elektronické formě v jednom vyhotovení uložené na datovém nosiči (CD/DVD/USB) budou zaslány s dostatečným časovým předstihem doporučeně… více ►

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vyhodnoceni komplexního projektu „Posilování kapacit veřejných vysokých škol v Moldavsku a Gruzii 2020–2022“

Nabídky v listinné verzi v jednom vyhotovení a zároveň v elektronické formě v jednom vyhotovení uložené na datovém nosiči (CD/DVD/USB) budou zaslány s dostatečným časovým předstihem doporučeně… více ►

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky Vyhodnocení projektu "Podpora včasné diagnostiky, prevence a léčby onkologických onemocnění v Gruzii“

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vyhodnocení prioritního sektoru programu ZRS Inkluzivní sociální rozvoj / Zdravotnictví – Kambodža"

Vyhodnocení tří projektů programu ZRS v prioritním sektoru Nakládání s přírodními zdroji - voda a sanitace (BaH) - protokol hodnotící komise

Ministerstvo zahraničních věcí publikuje protokol hodnotící komise z posouzení jedné obdržené nabídky na vyhodnocení projektů v oblasti vody a sanitace v Bosně a Hercegovině. více ►

Vyhodnocení dvou projektů programu ZRS v prioritním sektoru inkluzivní sociální rozvoj v Moldavsku - protokol hodnotící komise

Ministerstvo zahraničních věcí publikuje protokol hodnotící komise z posouzení jedné obdržené nabídky na vyhodnocení projektů v sektoru inkluzivního sociálního rozvoje v Moldavsku. více ►

Vyhodnocení tří projektů programu ZRS v prioritním sektoru Nakládání s přírodními zdroji - voda a sanitace (BaH) - protokol obálkové komise

MZV ČR publikuje protokol s výsledky otevírání obálek s nabídkami na vyhodnocení tří projektů programu ZRS v prioritním sektoru Nakládání s přírodními zdroji - voda a sanitace (BaH). Jedna… více ►

Vyhodnocení dvou projektů programu ZRS v prioritním sektoru inkluzivní sociální rozvoj v Moldavsku - protokol obálkové komise

MZV ČR publikuje protokol s výsledky otevírání obálek s nabídkami na vyhodnocení dvou projektů programu ZRS v prioritním sektoru inkluzivní sociální rozvoj v Moldavsku. Jedna obdržená nabídka… více ►

Vyhodnocení GRV a osvěta - protokol hodnotící komise

Ministerstvo zahraničních věcí publikuje schválený protokol hodnotící komise, který shrnuje výsledky výběru evaluačního týmu pro realizaci nezávislého vyhodnocení dotačnho programu Globální… více ►

Vyhodnocení GRV a osvěta - protokol obálkové komise

MZV ČR publikuje protokol s výsledky otevírání obálek s nabídkami na vyhodnocení dotačního programu Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti. Obě obdržené nabídky byly postoupeny… více ►

Vyhodnocení GRV a osvěta - zadávací řízení

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vyhodnocení dotačního programu Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti". Vyhodnocení se týká… více ►

Vyhodnocení zemědělství Moldavsko - protokol hodnotící komise

Ministerstvo zahraničních věcí publikuje protokol hodnotící komise z posouzení dvou obdržených nabídek na vyhodnocení sektoru zemědělství v Moldavsku. více ►

Vyhodnocení biomasa BaH - protokol hodnotící komise

Ministerstvo zahraničních věcí publikuje protokol hodnotící komise z posouzení dvou obdržených nabídek na vyhodnocení projektů na podporu využívání biomasy v Bosně a Hercegovině. více ►

Vyhodnocení biomasa BaH - protokol obálkové komise

MZV publikuje protokol obálkové komise z otevírání nabídek na vyhodnocení projektů na podporu využívání biomasy v Bosně a Hercegovině. Obě obdržené nabídky byly postoupeny hodnotící komisi. více ►

Vyhodnocení zemědělství Moldavsko - protokol obálkové komise

MZV publikuje protokol obálkové komise z otevírání nabídek na vyhodnocení sektoru zemědělství v Moldavsku. Obě obdržené nabídky byly postoupeny hodnotící komisi. více ►

Vyhodnocení humanitárního programu DRR a odolnost - protokol hodnotící komise

MZV ČR zveřejňuje schválený protokol hodnotící komise s výsledky hodnocení nabídek obdržených na vyhodnocení humanitárního dotačního programu "DRR a odolnost". více ►

Vyhodnocení dotačního programu na podporu kapacit - protokol hodnotící komise

MZV ČR zveřejňuje schválený protokol hodnotící komise s výsledky hodnocení obdržené nabídky na vyhodnocení dotačního programu na podporu kapacit a partnerství NNO a platforem činných v zahraniční… více ►

Vyhodnocení zemědělství Moldavsko - zadávací řízení

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vyhodnocení projektů v sektoru zemědělství a rozvoj venkova v Moldavsku". Termín pro podávání nabídek je… více ►

Vyhodnocení dotačního programu na podporu kapacit - protokol obálkové komise

MZV ČR publikuje výsledek otevírání obálek s obdrženými nabídkami na realizaci vyhodnocení dotačního programu na podporu kapacit NNO za léta 2018 - 2020. více ►

Vyhodnocení humanitárního programu "DRR a odolnost" - protokol obálkové komise

MZV ČR publikuje výsledek otevírání obálek s obdrženými nabídkami na realizaci vyhodnocení dotačního programu humanitární pomoci "DRR a odolnost" za léta 2018 - 2020 s důrazem na projekty… více ►

Vyhodnocení biomasa BaH - zadávací řízení

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje zadávací řízení na vyhodnocení projektu Využití biomasy pro rozvoj rurálních oblastí Bosny a Hercegoviny. Termín pro podávání nabídek je stanoven do 6.… více ►

Vyhodnoceni dotačního programu na podporu kapacit NNO

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vyhodnocení programu Posilování kapacit a partnerství nestátních neziskových organizací a platforem nestátních… více ►

Vyhodnocení humanitárního programu "DRR a odolnost"

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vyhodnocení dotačního programu humanitární pomoci DRR a odolnost (Kambodža)“. Úplné znění zadání včetně… více ►

Vyhodnoceni WASH v BaH - protokol hodnotící komise

MZV publikuje protokol hodnotící komise z vyhodnocení čtyř nabídek obdržených na vyhodnocení projektu ZRS ČR v Bosně a Hercegovině v sektoru vody a sanitace (čistírna odpadních vod). více ►

Vyhodnocení WASH BaH - protokol obálkové komise

MZV publikuje protokol z otevření obálek nabídek obdržených v rámci zadávacího řízení na vyhodnocení projektu ZRS ČR v Bosně a Hercegovině v sektoru voda a sanitace. více ►

Vyhodnocení Zambie - protokol hodnotící komise

MZV publikuje výsledky hodnocení nabídek na vyhodnocení projektu ZRS ČR v sektoru zemědělství a rozvoj venkova v Zambii. více ►

Vyhodnocení kraje a obce - protokol hodnotící komise

MZV publikuje protokol z vyhodnocení nabídky na vyhodnocení programu ZRS ČR Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí. více ►

Vyhodnocení Zambie (zemědělství) - protokol obálkové komise

MZV publikuje protokol z otevření obálek s nabídkami na vyhodnocení projektu ZRS ČR na zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů v Zambii. více ►

Vyhodnocení udržitelná města - protokol hodnotící komise

MZV publikuje protokol hodnotící komise, která posoudila obdrženou nabídku na vyhodnocení projektu "Udržitelná města a obce pro rozvoj". více ►

Vyhodnocení udržitelná města - protokol obálkové komise

MZV publikuje protokol z otevření obálky (dne 13. února) jediné nabídky obdržené v rámci zadávacího řízení na vyhodnocení projektu ZRS ČR Udržitelná města a obce pro rozvoj. více ►

Vyhodnocení kraje a obce - protokol obálkové komise

MZV publikuje protokol z jednání obálkové komise, která dne 6. února otevřela obálku s jedinou doručenou nabídkou na vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí. Nabídka byla… více ►

Vyhodnocení projektu ZRS ČR v Zambii (zemědělství)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje zadávací řízení na vyhodnocení projektu ZRS ČR na zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů v Zambii. Termín pro… více ►

Vyhodnocení projektu ZRS v BaH (čistírna odpadních vod)

MZV ČR vyhlašuje opakované a zároveň upravené zadávací řízení na vyhodnocení projektu dvoustranné rozvojové spolupráce ČR v Bosně a Hercegovině v sektoru voda-sanitace (čistírna odpadních vod).… více ►

Vyhodnocení projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vyhodnocení projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj (ČR)". Úplné znění včetně příloh je přiloženo. Termín… více ►

Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko).… více ►

Vyhodnocení programu vysílání expertů - výsledek hodnoceni

Dne 9. dubna 2019 proběhlo závěrečné sezení hodnotící komise pro výběr nabídky na vyhodnocení programu vysílání expertů do rozvojových zemí. Protokol s výsledkem hodnocení je přiložen. více ►

Vyhodnocení programu vysílání učitelů - výsledek hodnocení

Dne 9. dubna 2019 proběhlo závěrečné sezení hodnotící komise, která posuzovala nabídky obdržené v zadávacím řízení na vyhodnocení programu vysílání učitelů do rozvojových zemí. Protokol s… více ►

Vyhodnocení programu vysílání učitelů - protokol obálkové komise

MZV ČR publikuje schválený protokol obálkové komise, která dne 25. března 2019 otevřela a z formálního hlediska posoudila nabídky podané v rámci zadávacího řízení na vyhodnocení programu vysílání… více ►

Vyhodnocení programu vysílání expertů - protokol obálkové komise

MZV ČR publikuje schválený protokol obálkové komise, která dne 25. března 2019 otevřela a z formálního hlediska posoudila nabídky podané v rámci zadávacího řízení na vyhodnocení programu vysílání… více ►

Vyhodnocení programu vysílání učitelů - zadávací řízení

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení formou otevřené výzvy na vyhodnocení programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR Vysílání učitelů do rozvojových zemí za léta 2016 - 2018. Termín pro předkládání… více ►

Vyhodnocení programu vysílání expertů - zadávací řízení

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení formou otevřené výzvy na vyhodnocení programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR Vysílání expertů do rozvojových zemí za léta 2016 - 2018. Termín pro podávání… více ►

Vyhodnocení programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor - protokol hodnotící komise

MZV publikuje protokol hodnotící komise v rámci zadávacího řízení na vyhodnocení programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor. více ►

Vyhodnocení programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor - protokol obálkové komise

MZV ČR publikuje protokol z otevírání obálek s nabídkami na vyhodnocení programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR Podpora partnerství pro soukromý sektor za léta 2016 - 2018. V rámci… více ►

Vvyhodnocení programu podpory trojstranných projektů - protokol hodnotící komise

MZV publikuje schválený protokol hodnotící komise v rámci zadávacího řízení na vyhodnocení programu ZRS ČR na podporu trojstranných projektů českých subjektů. více ►

Vyhodnocení programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor - výběrové řízení formou otevřené výzvy

MZV ČR vyhlašuje opakované otevřené výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na vyhodnocení programu zahraniční rozvojové spolupráce (za léta 2016-2018) na podporu rozvojového… více ►

Vyhodnocení programu podpory trojstranných projektů - protokol obálkové komise

Ve výběrovém řízení vyhlášeném 10. 12. 2018 a s termínem pro podávání nabídek 10. 1. 2019 obdrželo MZV tři nabídky, které obálková komise na svém zasedání 11. 1. 2019 postoupila k dalšímu… více ►

.