Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vyhodnocení prioritního sektoru programu ZRS sociální rozvoj (včetně vzdělávání, sociálních a zdravotnických služeb) – Etiopie“.

 

(Archivní článek, platnost skončena 27.05.2022 / 09:30.)

Příjem nabídek končí dne 20. 5. 2022 v 15:00 hod. (SEČ).
Nabídky v listinné verzi v jednom vyhotovení a zároveň v elektronické formě v jednom vyhotovení uložené na datovém nosiči (např. CD ROM nebo USB flash disk) budou zaslány s dostatečným časovým předstihem doporučeně (poštou) nebo doručeny osobně na následující adresu:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1
 
Nabídky se podávají v uzavřené obálce zajištěné proti neoprávněné manipulaci označené:
plným jménem (názvem) účastníka a jeho doručovací adresou;
textem: veřejná zakázka – neotevírat – ihned předat ORS – Vyhodnocení prioritního sektoru programu ZRS sociální rozvoj (včetně vzdělávání, sociálních a zdravotnických služeb) – Etiopie
 
Nabídky mohou být podány v jazyce českém, slovenském nebo anglickém.
 
Žádosti o dodatečné informace k vyhlášení tohoto zadávacího řízení musí být doručeny e-mailem na adresu: josef_orisko@mzv.cz a zároveň na adresu: ors@mzv.cz nejpozději do 13. 5. 2022, 23:59 hod.
Příjem nabídek končí dne 20. 5. 2022 v 15:00 hod. (SEČ).

 

přílohy

ToR_Etiopie_2022 221 kB pdf (Acrobat dokument) 28.4.2022

Osnova-vstupní zpráva Etiopie 2022 168 kB doc (Word dokument) 28.4.2022

Prohlášení o nezávislosti Etiopie 2022 33 kB doc (Word dokument) 28.4.2022

Prohlášení_pravdivosti_Etiopie_2022 31 kB doc (Word dokument) 28.4.2022

Osnova závěrečná zpráva Etiopie 2022 191 kB doc (Word dokument) 28.4.2022

Nabídková_cena_Etiopie_2022 44 kB xls (Excel tabulka) 28.4.2022

.