Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhodnoceni dotačního programu na podporu kapacit NNO

 

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vyhodnocení programu Posilování kapacit a partnerství nestátních neziskových organizací a platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (ČR)". Termín pro předkládání nabídek je stanoven na 23. únor, 14:00 hod. (SEČ).

Nabídky v listinné verzi v jednom vyhotovení a zároveň v elektronické formě v jednom vyhotovení uložené na datovém nosiči (např. CD ROM nebo USB flash disk) je třeba zaslat s dostatečným časovým předstihem doporučeně (poštou) nebo doručit osobně na následující adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1

Nabídky se podávají v uzavřené obálce zajištěné proti neoprávněné manipulaci označené:

  • plným jménem (názvem) účastníka a jeho doručovací adresou;
  • textem:

veřejná zakázka – Neotevírat – ihned předat ORS – „VYHODNOCENÍ PROGRAMU POSILOVÁNÍ KAPACIT A PARTNERSTVÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ A PLATFOREM NESTÁTNÍCH SUBJEKTU PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI (ČR)“ 

Za doručení nabídky zaslané doporučenou poštovní zásilkou je považováno datum a hodina, kdy byla obálka s nabídkou doručena poštou do podatelny zadavatele - MZV.

V případě osobního podání lze podat nabídku v pracovních dnech pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hod. (SEČ) ve vrátnici objektu Černínského paláce na výše uvedené adrese Ministerstva zahraničních věcí ČR. Za doručení je považován okamžik fyzického převzetí nabídky odpovědným zaměstnancem zadavatele.

Nabídky budou podány v jazyce českém nebo slovenském. Nabídky v jiných jazycích nebudou přijaty.

Žádosti o dodatečné informace k vyhlášení tohoto zadávacího řízení musí být doručeny e-mailem na adresu: dana_zazvorkova@mzv.cz  a zároveň na adresu: ors_sekretariat@mzv.cz nejpozději do 15. února 2021, 23:59 hod.

přílohy

ToR Evaluace Kapacity a partnerství NNO 514 kB pdf (Acrobat dokument) 2.2.2021

1_Osnova vstupni zpravy Kapacity 168 kB doc (Word dokument) 2.2.2021

2_Prohlaseni nezavislost Kapacity 28 kB doc (Word dokument) 2.2.2021

3_Prohlaseni pravdivost Kapacity 27 kB doc (Word dokument) 2.2.2021

4_Osnova zaverecne zpravy Kapacity 191 kB doc (Word dokument) 2.2.2021

5_Nabidkova cena tabulka vzor Kapacity 44 kB xls (Excel tabulka) 2.2.2021

.