Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhodnocení GRV a osvěta - zadávací řízení

 

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vyhodnocení dotačního programu Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti". Vyhodnocení se týká realizace v letech 2019-2021. Termín pro podávání nabídek je stanoven na 19. leden, 15 hod. SEČ.

Nabídky v listinné verzi v jednom vyhotovení a zároveň v elektronické formě v jednom vyhotovení uložené na datovém nosiči (např. CD ROM nebo USB flash disk) budou zaslány s dostatečným časovým předstihem doporučeně (poštou) nebo doručeny osobně na následující adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1

Nabídky se podávají v uzavřené obálce zajištěné proti neoprávněné manipulaci označené:

  • plným jménem (názvem) účastníka a jeho doručovací adresou;
  • textem:

veřejná zakázka – Neotevírat – ihned předat ORS – „VYHODNOCENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA VEŘEJNOSTI“ 

Nabídky budou podány v jazyce českém nebo slovenském. Nabídky v jiných jazycích nebudou přijaty.

Žádosti o dodatečné informace k vyhlášení tohoto zadávacího řízení musí být doručeny e-mailem na adresu: hana_volna@mzv.cz  a zároveň na adresu: ors@mzv.cz nejpozději do 10. ledna 2021, 23:59 hod.

Příjem nabídek končí dne 19. ledna 2022 v 15:00 hod. (SEČ).

přílohy

Vyhodnoceni GRV a osvěta - ToR 510 kB pdf (Acrobat dokument) 21.12.2021

Vyhodnoceni GRV a osvěta - Osnova evaluační zprávy 191 kB doc (Word dokument) 21.12.2021

Vyhodnoceni GRV a osvěta - tabulka nákladů 44 kB xls (Excel tabulka) 21.12.2021

Vyhodnoceni GRV a osvěta - Nezávislost 28 kB doc (Word dokument) 21.12.2021

Vyhodnoceni GRV a osvěta - Pravdivost 27 kB doc (Word dokument) 21.12.2021

.