Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhodnocení humanitárního programu "DRR a odolnost"

 

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vyhodnocení dotačního programu humanitární pomoci DRR a odolnost (Kambodža)“. Úplné znění zadání včetně příloh je přiloženo. Termín pro podávání nabídek je stanoven na 23. únor 2021, 14:00 hodin SEČ.

Nabídky v listinné verzi v jednom vyhotovení a zároveň v elektronické formě v jednom vyhotovení uložené na datovém nosiči (např. CD ROM nebo USB flash disk) budou zaslány s dostatečným časovým předstihem doporučeně (poštou) nebo doručeny osobně na následující adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1

Nabídky se podávají v uzavřené obálce zajištěné proti neoprávněné manipulaci označené:

  • plným jménem (názvem) účastníka a jeho doručovací adresou;
  • textem:

veřejná zakázka – Neotevírat – ihned předat ORS – „VYHODNOCENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU HUMANITÁRNÍ POMOCI DRR a ODOLNOST (KAMBODŽA)“ 

 

Nabídky budou zpracovány na základě vybraných dokumentů k hodnocenému programu, které si zájemci mohou vyžádat na e-mailové adrese zaměstnance pověřeného organizací tohoto otevřeného řízení: dana_zazvorkova@mzv.cz a zároveň na e-mailové adrese: ors_sekretariat@mzv.cz. Na této adrese lze také žádat dodatečné informace k zadávacímu řízení, a to do 15. února 2021, 23:59 hodin.

přílohy

ToR Vyhodnocení DRR a odolnost 359 kB pdf (Acrobat dokument) 1.2.2021

1_Osnova vstupní zprava 168 kB doc (Word dokument) 1.2.2021

2_Prohlaseni nezavislost 29 kB doc (Word dokument) 1.2.2021

3_Prohlaseni pravdivost 28 kB doc (Word dokument) 1.2.2021

4_Osnova zaverecna zprava 191 kB doc (Word dokument) 1.2.2021

5_Nabidkova cena_tabulka vzor 44 kB xls (Excel tabulka) 1.2.2021

.