Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí

 

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko). Příjem nabídek končí 5. února 2020 ve 14:00 hodin.

Předmětem zadávacího řízení organizovaného formou otevřené výzvy je nezávislé vyhodnocení dotačního programu zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) České republiky v gesci České rozvojové agentury (ČRA) s názvem „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko)“ za léta 2017 - 2019.

Vyhodnocení bude probíhat od února do konce června 2020; výzkum v cílových zemích (Gruzie, Srbsko) lze provést formou evaluační mise do obou zemí nebo formou dálkového průzkumu.

Nabídky budou zpracovány s využitím přiložených dokumentů a na základě vybraných dokumentů k hodnocenému programu, které si zájemci mohou vyžádat na e-mailové adrese zaměstnance pověřeného organizací tohoto otevřeného řízení: dana_zazvorkova@mzv.cz a zároveň na e-mailové adrese: ors_sekretariat@mzv.cz.

Žádosti o dodatečné informace k vyhlášení tohoto zadávacího řízení musí být doručeny nejpozději do 24. ledna 2020, 23:59 hod.

 

Příjem nabídek končí dne 5. února 2019 v 14:00 hod. (SEČ).

 

Nabídky v listinné verzi v jednom vyhotovení a zároveň v elektronické formě v jednom vyhotovení uložené na datovém nosiči (např. CD ROM nebo USB flash disk) budou zaslány s dostatečným časovým předstihem doporučeně (poštou) nebo doručeny osobně na následující adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1

Nabídky se podávají v uzavřené obálce zajištěné proti neoprávněné manipulaci označené:

  • plným jménem (názvem) účastníka a jeho doručovací adresou;

  • označením: veřejná zakázka – Neotevírat – ihned předAT ORS – „VYHODNOCENí PROGRAMU PODPORA ROZVOJOVÝCH AKTIVIT KRAJŮ A OBCÍ V PRIORITNÍCH ZEMÍCH ZRS ČR (ČR, GRUZIE, SRBSKO)“

přílohy

Vyhodnocení programu kraje a obce - ToR 504 kB pdf (Acrobat dokument) 14.1.2020

Vyhodnoceni programu kraje a obce - Osnova vstupni... 168 kB doc (Word dokument) 14.1.2020

Vyhodnocení programu kraje a obce - Osnova zaverecne... 191 kB doc (Word dokument) 14.1.2020

Vyhodnocení programu kraje a obce - prohlaseni... 28 kB doc (Word dokument) 14.1.2020

Vyhodnoceni programu kraje a obce - prohlaseni... 26 kB doc (Word dokument) 14.1.2020

Vyhodnoceni programu kraje a obce - rozpocet 44 kB xls (Excel tabulka) 14.1.2020

.