Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhodnocení programu vysílání učitelů - zadávací řízení

 

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení formou otevřené výzvy na vyhodnocení programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR Vysílání učitelů do rozvojových zemí za léta 2016 - 2018. Termín pro předkládání nabídek je 21. března 14:00 hodin.

Nabídky v listinné verzi v jednom vyhotovení a zároveň v elektronické formě v jednom vyhotovení uložené na datovém nosiči (např. CD ROM nebo USB flash disk) budou zaslány s dostatečným časovým předstihem doporučeně (poštou) nebo doručeny osobně na následující adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1

 

Nabídky se podávají v uzavřené obálce zajištěné proti neoprávněné manipulaci označené:

  • plným jménem (názvem) účastníka a jeho doručovací adresou;

  • textem: „Veřejná zakázka – Neotevírat – ihned předat ORS – Vyhodnocení programu ZRS ČR Vysílání učitelů do rozvojových zemí za léta 2016 - 2018

Příjem nabídek končí dne 21. března 2019 ve 14:00 hod. (SEČ).

Žádosti o dodatečné informace k vyhlášení tohoto zadávacího řízení musí být doručeny e-mailem na adresu: lucie_strohwasser@mzv.cz a zároveň na adresu: ors_sekretariat@mzv.cz nejpozději do 14. března 2019, 23:59 hod.

přílohy

Evaluace vysílání učitelů - ToR 324 kB pdf (Acrobat dokument) 1.3.2019

Evaluace vysílání učitelů - osnova vstupni 168 kB doc (Word dokument) 1.3.2019

Evaluace vysílání učitelů - osnova zaverecna 192 kB doc (Word dokument) 1.3.2019

Evaluace vysílání učitelů - prohlášení nezávislost 27 kB doc (Word dokument) 1.3.2019

Evaluace vysílání učitelů - prohlášení pravdivost 26 kB doc (Word dokument) 1.3.2019

Evaluace vysílání učitelů - nabidkova cena vzor 35 kB xls (Excel tabulka) 1.3.2019

.