Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhodnocení projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj

 

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vyhodnocení projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj (ČR)". Úplné znění včetně příloh je přiloženo. Termín pro podávání nabídek je stanoven na 12. únor 2020, 14:00 hodin.

Nabídky v listinné verzi v jednom vyhotovení a zároveň v elektronické formě v jednom vyhotovení uložené na datovém nosiči (např. CD ROM nebo USB flash disk) budou zaslány s dostatečným časovým předstihem doporučeně (poštou) nebo doručeny osobně na následující adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1

 

Nabídky se podávají v uzavřené obálce zajištěné proti neoprávněné manipulaci označené:

  • plným jménem (názvem) účastníka a jeho doručovací adresou;

  • označením: veřejná zakázka – Neotevírat – ihned předat ORS – „VYHODNOCENÍ PROJEKTU UDRŽITELNÁ MĚSTA A OBCE PRO ROZVOJ (ČR)"

Nabídky budou zpracovány na základě vybraných dokumentů k hodnocenému programu, které si zájemci mohou vyžádat na e-mailové adrese zaměstnance pověřeného organizací tohoto otevřeného řízení: dana_zazvorkova@mzv.cz a zároveň na e-mailové adrese: ors_sekretariat@mzv.cz. Na této adrese lze také žádat dodatečné informace k zadávacímu řízení, a to do 31. ledna 2020, 23:59 hodin.

přílohy

Udržitelná města a obce pro rozvoj - ToR 359 kB pdf (Acrobat dokument) 20.1.2020

Udržitelná města a obce pro rozvoj - Osnova vstupní... 168 kB doc (Word dokument) 20.1.2020

Udržitelná města a obce pro rozvoj - Osnova závěrečné... 191 kB doc (Word dokument) 20.1.2020

Udržitelná města a obce pro rozvoj - Prohlášení... 26 kB doc (Word dokument) 20.1.2020

Udržitelná města a obce pro rozvoj - Prohlášení... 27 kB doc (Word dokument) 20.1.2020

Udržitelná města a obce pro rozvoj - tabulka nákladů 44 kB xls (Excel tabulka) 20.1.2020

.