Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhodnocení projektu ZRS ČR v Zambii (zemědělství)

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje zadávací řízení na vyhodnocení projektu ZRS ČR na zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů v Zambii. Termín pro předložení nabídek končí 26. února 2020 ve 14:00 hodin. 

Toto zadávací řízení probíhající formou otevřené výzvy je veřejně vyhlášeno dne 7. února 2020.

Nabídky budou zpracovány na základě vybraných dokumentů k hodnocenému projektu, které si zájemci mohou vyžádat do 17. února 23:59 hod. na e-mailové adrese zaměstnance pověřeného organizací tohoto otevřeného řízení: dana_zazvorkova@mzv.cz a zároveň na e-mailové adrese: ors_sekretariat@mzv.cz.

Nabídky v listinné podobě v jednom vyhotovení a zároveň v elektronické formě v jednom vyhotovení uložené na datovém nosiči (např. CD ROM nebo USB flash disk) budou zaslány s dostatečným časovým předstihem doporučeně (poštou) nebo doručeny osobně na následující adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1

 

Nabídky se podávají v uzavřené obálce zajištěné proti neoprávněné manipulaci označené:

  • plným jménem (názvem) účastníka a jeho doručovací adresou;

    označením: Veřejná zakázka – Neotevírat – Ihned předat ORS – „Vyhodnocení projektu Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů (Zambie)“ 

Nabídky zaslané jiným způsobem (např. prostřednictvím datové schránky či e-mailem), doručené na jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky nebudou přijaty.

Za doručení nabídky zaslané doporučenou poštovní zásilkou je považováno datum a hodina, kdy byla obálka s nabídkou doručena poštou do podatelny zadavatele - MZV.

V případě osobního podání lze podat nabídku v pracovních dnech pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hod. (SEČ) ve vrátnici objektu Černínského paláce na výše uvedené adrese Ministerstva zahraničních věcí ČR. Za doručení je považován okamžik fyzického převzetí nabídky odpovědným zaměstnancem zadavatele.

 

přílohy

Vyhodnocení ZRS v Zambii (zemědělství) - ToR 178 kB doc (Word dokument) 7.2.2020

Vyhodnocení ZRS v Zambii (zemědělství) - osnova... 191 kB doc (Word dokument) 7.2.2020

Vyhodnocení ZRS v Zambii (zemědělství) - nezávislost 27 kB doc (Word dokument) 7.2.2020

Vyhodnocení ZRS v Zambii (zemědělství) - pravdivost 26 kB doc (Word dokument) 7.2.2020

Vyhodnocení ZRS v Zambii (zemědělství) - rozpočet 44 kB xls (Excel tabulka) 7.2.2020

.