Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhodnocení zemědělství Moldavsko - zadávací řízení

 

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vyhodnocení projektů v sektoru zemědělství a rozvoj venkova v Moldavsku". Termín pro podávání nabídek je stanoven do 6. dubna 2021, 14:00 hod. SEČ.

Nabídky v listinné podobě v jednom vyhotovení a zároveň v elektronické formě v jednom vyhotovení uložené na datovém nosiči (např. CD ROM nebo USB flash disk) budou zaslány s dostatečným časovým předstihem doporučeně (poštou) nebo doručeny osobně na následující adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1

Nabídky se podávají v uzavřené obálce zajištěné proti neoprávněné manipulaci označené:

  • plným jménem (názvem) účastníka a jeho doručovací adresou;
  • textem:

veřejná zakázka – Neotevírat – ihned předat ORS – „VYHODNOCENÍ PROJEKTů V SEKTORU ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA V MOLDAVSKU“.

Nabídky budou podány v jazyce českém nebo anglickém.

Žádosti o dodatečné informace k vyhlášení tohoto zadávacího řízení musí být doručeny e-mailem na adresu: hana_volna@mzv.cz  a zároveň na adresu: ors_sekretariat@mzv.cz nejpozději do 26. března 2021 23:59 hod.

Příjem nabídek končí dne 6. dubna 2021 v 14:00 hod. (SEČ).

přílohy

Evaluace zemědělství Moldavsko - ToR 236 kB doc (Word dokument) 16.3.2021

Evaluace zemědělství Moldavsko - Vstupni zprava 168 kB doc (Word dokument) 16.3.2021

Evaluace zemědělství Moldavsko - Zaverecna zprava 191 kB doc (Word dokument) 16.3.2021

Evaluace zemědělství Moldavsko - Prohlaseni pravdivost 27 kB doc (Word dokument) 16.3.2021

Evaluace zemědělství Moldavsko - Prohlaseni nezavislost 29 kB doc (Word dokument) 16.3.2021

Evaluace zemědělství Moldavsko - Nabidkova cena 44 kB xls (Excel tabulka) 16.3.2021

.