Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Externí vyhodnocení programu poskytování vládních stipendií pro studenty z rozvojových zemí v období 2013–2017 – výběrové řízení formou otevřené výzvy

 

MZV ČR vyhlašuje výběrové řízení formou otevřené výzvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Externí vyhodnocení programu poskytování vládních stipendií pro studenty z rozvojových zemí v období 2013–2017“ a vyzývá k podání nabídky.

Příjem nabídek končí v pondělí dne 15. ledna 2018 ve 14:00 hod.

Nabídky uchazečů v listinné verzi v jednom vyhotovení a zároveň v elektronické formě v jednom vyhotovení na datovém nosiči (např. CD ROM nebo flash disk) ve formátech MS Word/Excel budou zaslány doporučeně (poštou) nebo doručeny osobně na následující adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1

Nabídky se podávají v obálce označené:

  • názvem veřejné zakázky;
  • plným jménem (názvem) uchazeče a adresou;
  • textem „NEOTEVÍRAT“.

Nabídky zaslané jiným způsobem (např. prostřednictvím datové schránky či e-mailem), doručené na jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky nebudou přijaty.

Nabídky budou podány v jazyce českém či slovenském. Nabídky v jiných jazycích nebudou přijaty.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které nesplní zcela jednoznačně podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídky. 

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

přílohy

Osnova evaluační zprávy 214 kB doc (Word dokument) 14.6.2019

Prohlášení o nezávislosti 25 kB doc (Word dokument) 14.6.2019

Prohlášení o pravdivosti 25 kB doc (Word dokument) 14.6.2019

Nabídková cena - tabulka 48 kB xls (Excel tabulka) 14.6.2019

Zadávací podmínky výběrového řízení 196 kB doc (Word dokument) 14.6.2019

.