Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhodnocení programu podpory trojstranných projektů českých subjektů - výběrové řízení formou otevřené výzvy

 

MZV ČR vyhlašuje otevřené výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na vyhodnocení programu zahraniční rozvojové spolupráce na podporu trojstranných projektů českých subjektů za léta 2016 – 2018.

Vyhodnocení bude probíhat od ledna do konce června 2019, včetně případné mise do jedné cílové země trojstranných projektů – Gruzie (lze nahradit i výzkumem na dálku).

Termín pro předkládání nabídek je stanoven na 10. leden 2019, 14:00 hodin.

Nabídky zpracované v českém, slovenském nebo anglickém jazyku s využitím příloh v listinné verzi v jednom vyhotovení a zároveň v elektronické formě v jednom vyhotovení uložené na datovém nosiči (např. CD ROM nebo USB flash disk) budou zaslány nebo doručeny osobně na následující adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1

 

Nabídky se podávají v uzavřené obálce zajištěné proti neoprávněné manipulaci označené:

  • názvem veřejné zakázky;

  • plným jménem (názvem) účastníka a adresou;

  • upozorněním:

„Veřejná zakázka – Neotevírat – Ihned předat ORS – Vyhodnocení programu ZRS ČR podpora trojstranných projektů českých subjektů za léta 2016 - 2018“

 

Žádosti o dodatečné informace k vyhlášení tohoto výběrového řízení musí být doručeny e-mailem na adresu: hana_volna@mzv.cz a zároveň na adresu: ors_sekretariat@mzv.cz nejpozději do 3. ledna 2019, 23:59 hod.

 

přílohy

Výzva - trilaterální program 172 kB doc (Word dokument) 14.6.2019

Osnova vstupní zprávy 168 kB doc (Word dokument) 14.6.2019

Osnova závěrečné zprávy 191 kB doc (Word dokument) 14.6.2019

Čestné prohlášení nezávislost 27 kB doc (Word dokument) 14.6.2019

Čestné prohlášení pravdivost 26 kB doc (Word dokument) 14.6.2019

Nabídková cena vzor tabulky 35 kB xls (Excel tabulka) 14.6.2019

.