Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhodnocení projektu ZRS ČR v sektoru státní správa a občanská společnost (zemědělství) v Bosně a Hercegovině - výběrové řízení formou otevřené výzvy

 

MZV ČR vyhlašuje výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vyhodnocení projektu ZRS ČR v sektoru státní správa a občanská společnost (zemědělství) v Bosně a Hercegovině " a vyzývá k podání nabídky.

Termín pro příjem nabídek končí dne 2. června 2016 ve 14.00 hod.
 

Nabídky uchazečů budou zaslány doporučeně (nebo doručeny osobně) v listinné i elektronické formě na datovém nosiči, např. CD, na následující adresu:
 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1
 
Nabídky se podávají v obálce označené:

názvem veřejné zakázky;
plným jménem (názvem) uchazeče a adresou;
textem „NEOTEVÍRAT“.
 
Nabídky zaslané jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), doručené na jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky je zadavatel oprávněn nepřijmout.
 

Nabídky mohou být podávány v jazyce českém, slovenském nebo anglickém. Nabídky v jiných jazycích nebudou přijaty.
 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které nesplní zcela jednoznačně podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídky.

přílohy

Osnova vstupní zprávy - evaluace 2016 173 kB doc (Word dokument) 12.5.2016

Osnova závěrečné zprávy - evaluace 2016 211 kB doc (Word dokument) 12.5.2016

Tabulka nákladů - vzor pro vypocet nabidkove ceny... 35 kB xls (Excel tabulka) 12.5.2016

.