Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhodnocení projektu ZRS ČR v sektoru ostatní sociální infrastruktura a služby v Kambodži – výběrové řízení formou otevřené výzvy

 

MZV ČR vyhlašuje výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vyhodnocení projektu ZRS ČR v sektoru Ostatní sociální infrastruktura a služby v Kambodži“ a vyzývá k podání nabídky.
 

Termín pro příjem nabídek končí dne 13. června 2017 ve 14:00 (SEČ).
 
Nabídky uchazečů budou zaslány doporučenou poštovní zásilkou nebo doručeny osobně v listinné i elektronické formě na datovém nosiči na následující adresu:
 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
Loretánské náměstí 101/5
118 00 Praha 1
 
Nabídky se podávají v uzavřené obálce označené:
- názvem veřejné zakázky;
- plným jménem (názvem) uchazeče a adresou;
- textem „NEOTEVÍRAT“
 
Nabídky zaslané jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), doručené na jiné adresy nebo podané po termínu uzávěrky se pohlíží jakoby nebyly podány a obálková komise je neotevírá.
 
Nabídky mohou být podávány v jazyce českém, slovenském nebo anglickém. Nabídky v jiných jazycích nebudou přijaty.
 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které nesplní zcela jednoznačně podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídky. 

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.  

přílohy

Zadávací podmínky VŘ - evaluace projektu v Kambodži 2017 222 kB doc (Word dokument) 14.6.2019

Osnova vstupní zprávy - evaluace 2017 174 kB doc (Word dokument) 14.6.2019

Prohlášení nezávislosti - evaluace projektu Kambodža... 25 kB doc (Word dokument) 14.6.2019

Osnova závěrečné zprávy - evaluace 2017 210 kB doc (Word dokument) 14.6.2019

Nabídková cena - evaluace projektu 2017 35 kB xls (Excel tabulka) 14.6.2019

Evaluace průřezových principů ZRS ČR 777 kB pdf (Acrobat dokument) 14.6.2019

.