Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhodnocení projektů ZRS ČR v sektoru státní správa a občanská společnost/obecná ochrana životního prostředí v Gruzii v roce 2018 - výběrové řízení formou otevřené výzvy

 

MZV ČR vyhlašuje výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vyhodnocení projektů ZRS ČR v sektoru státní správa a občanská společnost/obecná ochrana životního prostředí v Gruzii v roce 2018“ a vyzývá k podání nabídky.

Příjem nabídek končí dne 3. května 2018 v 14:00 hod. (SEČ).

Nabídky účastníků budou zaslány s dostatečným časovým předstihem doporučeně (poštou) nebo doručeny osobně na následující adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1

 

Nabídky se podávají v uzavřené obálce zajištěné proti neoprávněné manipulaci označené:

  • názvem veřejné zakázky;
  • plným jménem (názvem) účastníka a adresou;
  • textem:

„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NEOTEVÍRAT – IHNED PŘEDAT ORS – VYHODNOCENÍ PROJEKTŮ ZRS ČR V SEKTORU STÁTNÍ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST/OBECNÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V GRUZII V ROCE 2018“

Nabídky budou podány v jazyce českém, slovenském či anglickém. Nabídky v jiných jazycích nebudou přijaty.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které nesplní zcela jednoznačně podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídky.

Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

přílohy

Zadávací podmínky VŘ - evaluace projektů v Gruzii 2018 318 kB doc (Word dokument) 14.6.2019

Osnova vstupní zprávy evaluace 2018 168 kB doc (Word dokument) 14.6.2019

Prohlášení nezávislosti - evaluace Gruzie 2018 28 kB doc (Word dokument) 14.6.2019

Prohlášení o pravdivosti - evaluace Gruzie 2018 25 kB doc (Word dokument) 14.6.2019

Osnova závěrečné zprávy - evaluace 2018 193 kB doc (Word dokument) 14.6.2019

Nabídková cena - tabulka evaluace 2018 35 kB xls (Excel tabulka) 14.6.2019

.