Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhodnocení projektů ZRS realizovaných v rámci dotačního titulu „Globální rozvojové vzdělávání a osvěta“ – výběrové řízení formou otevřené výzvy

 

MZV ČR vyhlašuje výběrové řízení formou otevřené výzvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Vyhodnocení projektů ZRS realizovaných v rámci dotačního titulu „Globální rozvojové vzdělávání a osvěta“ na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce předložených nestátními neziskovými organizacemi a dalšími oprávněnými subjekty a vyzývá k podání nabídky.

Termín pro příjem nabídek končí dne 16. února 2017 ve 14.00 hod.
 
Nabídky uchazečů budou zaslány doporučenou poštovní zásilkou nebo doručeny osobně v listinné i elektronické formě na datovém nosiči na následující adresu:
 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
Loretánské náměstí 101/5
118 00 Praha 1
 
Nabídky se podávají v uzavřené obálce označené:
- názvem veřejné zakázky;
- plným jménem (názvem) uchazeče a adresou;
- textem „NEOTEVÍRAT“
 
Na nabídky zaslané jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), doručené na jiné adresy nebo podané po termínu uzávěrky se pohlíží jakoby nebyly podány a obálková komise je neotevírá.
 
Nabídky mohou být podávány v jazyce českém nebo slovenském. Nabídky v jiných jazycích nebudou přijaty.
 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které nesplní zcela jednoznačně podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídky. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

přílohy

Zadávací podmínky VŘ - evaluace projektů GRV v roce 2017 242 kB doc (Word dokument) 14.6.2019

Osnova vstupní zprávy - evaluace GRV a osvěta 2017 173 kB doc (Word dokument) 14.6.2019

Prohlášení nezávislosti - evaluace GRV a osvěta 2017 27 kB doc (Word dokument) 14.6.2019

Prohlášení o pravdivosti - evaluace GRV a osvěta 2017 25 kB doc (Word dokument) 14.6.2019

Osnova závěrečné zprávy - evaluace GRV a osvěta 2017 208 kB doc (Word dokument) 14.6.2019

Nabídková cena - evaluace GRV a osvěta 2017 48 kB xls (Excel tabulka) 14.6.2019

.