Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Dvoustranná rozvojová spolupráce

 

Dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce se primárně soustředí na prioritní partnerské země, které ČR vybírá na základě mezinárodně uznávaných principů zakotvených ve Strategii zahraniční rozvojové spolupráce.
Mezi hlavní kritéria patří:
- potřebnost rozvojové spolupráce (= partnerská země patří mezi rozvojové země dle mezinárodní klasifikace OECD),
- zájem o spolupráci s ČR, dosavadní úroveň celkových vzájemných vztahů,
- výsledky dosavadní rozvojové spolupráce a přidaná hodnota ČR,
- dělba práce s ostatními donory.

V období 2010 - 2017 měla ČR pět prioritních partnerských zemí s programem rozvojové spolupráce  (Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Mongolsko); bilaterální ZRS byla dále realizována rovněž v zemích tzv. projektových (Gruzie, Kambodža, Kosovo, Palestinská autonomní území, Srbsko) a v zemích dříve programových, s nimiž byla spolupráce postupně ukončována (Angola, Jemen, Vietnam, Zambie).

Strategie zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2018 - 2030 stanovila na období 2018 - 2023 šest prioritních zemí s programem spolupráce (Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko, Zambie). Mezi specifické země byly zařazeny Afghánistán, Sýrie a Ukrajina, které měly zvláštními usneseními vlády schválené specifické prostředky na humanitární, stabilizační a rozvojovou spolupráci. 
 

Vedle geografických priorit stanovuje ČR také tematické priority své zahraniční rozvojové spolupráce.

Pro léta 2010–2017 bylo v návaznosti na Rozvojové cíle tisíciletí identifikováno pět prioritních tematických oblastí ZRS: životní prostředí; zemědělství; sociální rozvoj; ekonomický rozvoj; podpora demokracie, lidských práv a společenské transformace.

Na období 2018 - 2030 byly v návaznosti na Cíle udržitelného rozvoje tematické priority stanoveny takto: zemědělství a rozvoj venkova, udržitelné nakládání s přírodními zdroji, ekonomická transformace a růst, inkluzivní sociální rozvoj, řádná demokratická správa věcí veřejných.

Důraz na řádnou veřejnou správu (good governance), dodržování lidských práv a genderové rovnosti a šetrnost k životnímu prostředí (s ohledem na změnu klimatu) jsou průřezovými principy, jež jsou zohledňovány ve všech rozvojových aktivitách.

Více informací naleznete v podkapitolách:

Projekt na podporu domácí péče v Moldavsku

Česká republika, prostřednictvím projektu na zajištění a dostupnost domácí péče v Moldavsku, podporuje místní neziskové organizace usilující o zkvalitnění a rozvoj kapacit a rovněž přípravu… více ►

COVID Lab Charity ČR s podporou České rozvojové agentury pomáhá v Gruzii se zvládáním pandemie Covid-19

thumb

Charita ČR byla díky svému dlouholetému působení v oblasti zdravotnictví v Gruzii schopna rychle reagovat na zhoršující se situaci v důsledku pandemie. více ►

Revidovaný Program dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Zambii na léta 2018 - 2023

V rámci průběžného vyhodnocování a zpřesňování proběhla v roce 2021 revize Programu dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Zambii na léta 2018 - 2023. Výsledný dokument, který odráží… více ►

Revidovaný Program dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Kambodži na léta 2018 - 2023

V rámci průběžného vyhodnocování a zpřesňování proběhla v roce 2021 revize Programu dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Kambodži na léta 2018 - 2023. Výsledný dokument, který… více ►

Revidovaný Program dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Etiopii na léta 2018 - 2023

V rámci průběžného vyhodnocování a zpřesňování proběhla v roce 2021 revize Programu dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Etiopii na léta 2018 - 2023. Výsledný dokument, který odráží… více ►

Vyhodnocení zemědělství Moldavsko - zadávací řízení

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vyhodnocení projektů v sektoru zemědělství a rozvoj venkova v Moldavsku". Termín pro podávání nabídek je… více ►

Vyhodnocení biomasa BaH - zadávací řízení

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje zadávací řízení na vyhodnocení projektu Využití biomasy pro rozvoj rurálních oblastí Bosny a Hercegoviny. Termín pro podávání nabídek je stanoven do 6.… více ►

Vyhodnoceni dotačního programu na podporu kapacit NNO

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vyhodnocení programu Posilování kapacit a partnerství nestátních neziskových organizací a platforem nestátních… více ►

Vyhodnocení humanitárního programu "DRR a odolnost"

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vyhodnocení dotačního programu humanitární pomoci DRR a odolnost (Kambodža)“. Úplné znění zadání včetně… více ►

Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích v roce 2021 - hodnotící komise

MZV ČR publikuje po příslušném schválení protokol ze zasedání hodnotící komise k žádostem o dotaci v rámci programu "Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích" více ►

"Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích" protokol obálkové komise

MZV ČR publikuje po příslušném schválení protokol ze zasedání obálkové komise k žádostem o dotaci v rámci programu "Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích" v roce 2021 více ►

Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích - vyhlášení dotačního programu pro rok 2021

MZV vyhlašuje dotační program „Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích". více ►

Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích

Program posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích (dále jen „Program“) je rozvojovým nástrojem dle stávající Strategie ZRS ČR, financovaným z prostředků… více ►

Malé lokální projekty v roce 2019

Malé lokální projekty (dále jen „MLP“) jsou nástrojem dvoustranné rozvojové spolupráce ČR v gesci MZV ČR. Cílem MLP je podpořit rozvojové aktivity menšího rozsahu lokálních subjektů… více ►

Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích - hodnotící komise

MZV ČR publikuje po příslušném schválení protokol ze zasedání hodnotící komise k žádostem o dotaci v rámci programu "Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích" více ►

Vyhodnocení projektu ZRS ČR v Zambii (zemědělství)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje zadávací řízení na vyhodnocení projektu ZRS ČR na zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů v Zambii. Termín pro… více ►

Vyhodnocení projektu ZRS v BaH (čistírna odpadních vod)

MZV ČR vyhlašuje opakované a zároveň upravené zadávací řízení na vyhodnocení projektu dvoustranné rozvojové spolupráce ČR v Bosně a Hercegovině v sektoru voda-sanitace (čistírna odpadních vod).… více ►

Vyhodnocení projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vyhodnocení projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj (ČR)". Úplné znění včetně příloh je přiloženo. Termín… více ►

Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vyhodnocení programu Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko).… více ►

.