Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Etiopie - děti se sluchovým postižením
Foto: Člověk v tísni
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Inkluzivní vzdělávání v Etiopii

 

Podpora obzvláště zranitelných skupin lidí – ať již z důvodu etnického původu, pohlaví nebo postižení – patří mezi priority české zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v Etiopii.

Podle odhadů chodí v Etiopii do školy jen zhruba 4 % dětí se speciálními potřebami. Stovky tisíc dětí zde vyrůstají bez vzdělání jen proto, že jsou handicapované nebo patří k menšinám žijícím na okraji společnosti. V deseti oblastech, kde byl projekt realizován, se podařilo zaregistrovat 2 420 znevýhodněných dětí, které byly mimo školní docházku. Na tyto děti je zaměřen projekt České rozvojové agentury zaměřený na podporu inkluzivního přístupu ke vzdělávání, který realizovala na etiopských základních školách v zónách Gedeo a Hadiya společnost Člověk v tísni.

Přestože je začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami součástí etiopské národní vzdělávací strategie, tak školy ani pedagogičtí pracovníci na toto vzdělávání nejsou připraveni. Zároveň neexistovala žádná praktičtější instrukce, jak inkluzivní vzdělávání uvádět ve školách do praxe. V rámci projektu kromě speciálně-pedagogických center a jejich vybavení vznikl také velmi cenný praktický manuál pro ředitele škol, jak implementovat inkluzivní vzdělávání ve školách.

Další překážkou bylo nepochopení tématu mezi rodiči i dětmi. Zapojení nejen rodičů, ale celé komunity, hrálo klíčovou roli v úspěšné implementaci celého projektu. Díky osvětovým kampaním se podařilo zvýšit povědomí a de-tabuizovat příčiny vzniku postižení, a také zlepšit porozumění důležitosti vzdělání pro děti s postižením. Na tyto aktivity navazovala každodenní práce komunitních pracovníků, kteří pokračovali v individuální podpoře rodin a dětí v rámci komunit.

To že byl projekt úspěšný, se podařilo především díky práci s rodiči a komunitou, získáním jejich podpory a zájmu. Dalším důležitým bodem bylo vzdělávání učitelů, kteří se díky projektu stali otevřenější k inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. To vše doplněno pedagogickými centry a pomůckami přispělo k dobrým výsledkům.

Více o projektu se dočtete na stránkách České rozvojové agentury: Úspěšný projekt ČRA podporující inkluzivní vzdělávání v etiopských školách se stal inspirací pro tamní orgány a školy (czechaid.cz)

.