Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Projekt ochrany awasského jezera v Etiopii

 

Mezi hlavní problémy v jižní Etiopii patří neudržitelné hospodaření s půdou, její eroze a znečišťování krajiny. V důsledku špatného hospodaření, daného zejména odlesněním, obnažením svahů pastvou a následnou erozí, dochází k celkovému poškozování životního prostředí a degradaci krajiny. Oblasti rovněž často trpí suchem, na něž je třeba reagovat naléhavou humanitární pomoci, na jejímž poskytování se podílí také Česká republika.

 

 

Awasské jezero je biologicky velmi rozmanité a je zdrojem potravy a příjmů pro místní obyvatele. Nicméně míra znečištění ovlivňuje přirozené prostředí i zdraví a zdroje obživy obyvatelstva.

Díky projektu s podporou České rozvojové agentury, realizovaném Mendelovou univerzitou v Brně, dojde ke zlepšení hospodaření s půdou zavedením inovací v zemědělství a lesnictví. Příjemci projektu jsou zemědělské i nezemědělské obyvatelstvo v oblasti, které bude mít užitek ze správně nastaveného a udržovaného managementu krajiny.

Více o projektu naleznete na stránkách České rozvojové agentury:

V Etiopii úspěšně pokračuje projekt ochrany awasského jezera prostřednictvím udržitelného managementu okolní krajiny (czechaid.cz)

 

.