Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Malé lokální projekty v roce 2017

 

Malé lokální projekty (dále jen „MLP“) jsou nástrojem dvoustranné rozvojové spolupráce ČR v gesci MZV ČR. Prováděny jsou místními realizátory přímo v rozvojové zemi ve spolupráci se zastupitelským úřadem ČR. Celkem bylo v uplynulém roce realizováno 100 MLP v 54 zemích světa v celkové výši téměř 31 mil. Kč.

Finanční prostředky byly v roce 2017 vynaloženy v nejméně rozvinutých zemích světa (LDCs) a středně příjmových zemích (MICs) v návaznosti na doporučení OECD/DAC a závěry peer review. Při výběru návrhů zohledňují zastupitelské úřady a příslušné hodnotící komise zahraničněpolitické souvislosti a priority, aktuální bezpečnostní situaci a reálné rozvojové potřeby země, vč. možnosti monitoringu a kontroly projektů. Obzvlášť v nerezidentních zemích je třeba vyhodnotit riziko předloženého projektu a jeho dopadu a prověřit místního partnera. Ve fázi identifikace projektových návrhů se důsledně dbá také na to, aby byl projekt komplementární k národním rozvojovým plánům.

Na základě usnesení vlády č. 631 ze dne 11. července 2016 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2017 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2019 bylo na MLP pro rok 2017 alokováno 29 mil. Kč. Zvláštní podskupinu tvořily MLP v Sýrii. V roce 2017 bylo uhrazeno pět MLP ve výši 2,4 mil. Kč v rámci implementace programu „Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v období 2016–2019.“ Celkem bylo realizováno 100 MLP v 54 zemích světa v celkové výši téměř 31 mil. Kč.

Z geografického hlediska bylo nejvíce projektů realizováno v regionech Asie a Oceánie (celkem 31 projektů ve 14 zemích v celkové hodnotě 9,6 mil. Kč) a západního Balkánu (celkem 14 projektů v 5 zemích v celkové hodnotě 3,7 mil. Kč). Následovaly regiony východní Evropy (celkem 9 projektů ve 4 zemích v hodnotě 3,2 mil. Kč) a subsaharské Afriky (celkem 18 projektů ve 13 zemích v celkové hodnotě 6,2 mil. Kč). Nejméně projektů proběhlo v teritoriu střední a jižní Ameriky (10 projektů v 10 zemích v hodnotě 2 mil. Kč) a v zemích Blízkého východu a severní Afriky (18 projektů v 8 zemích za téměř 6,3 mil. Kč).

MLP 2017

MLP 2017

přílohy

Malé lokální projekty 2017 57 kB xls (Excel tabulka) 15.3.2018

MLP 2017 824 kB jpg (Obrázek / Fotka) 15.3.2018

MLP 2017 43 kB jpeg (Dokument) 15.3.2018

MLP 2017 623 kB jpg (Obrázek / Fotka) 15.3.2018

MLP 2017 617 kB JPG (Obrázek / Fotka) 15.3.2018

MLP 2017 606 kB JPG (Obrázek / Fotka) 15.3.2018

.