Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Malé lokální projekty v roce 2018

 

Malé lokální projekty (dále jen „MLP“) jsou nástrojem dvoustranné rozvojové spolupráce ČR v gesci MZV ČR. Cílem MLP je podpořit rozvojové aktivity menšího rozsahu lokálních subjektů daných zemí. Aktivitami menšího rozsahu se rozumí např. dodávky vybavení či materiálu nebo technologie (i českého původu), školení, podpora rozvojových aktivit místních institucí a organizací, spoluúčast na dílčí části většího, např. mezinárodního projektu. MLP jsou prováděny místními realizátory přímo v rozvojové zemi ve spolupráci se zastupitelským úřadem ČR.
 

Finanční prostředky byly v roce 2018 vynaloženy primárně v nejméně rozvinutých zemích světa (LDCs) a středně příjmových zemích (MICs) v návaznosti na doporučení OECD/DAC a závěry peer review. Při výběru návrhů zohledňují zastupitelské úřady a příslušné hodnotící komise zahraničněpolitické souvislosti a priority, aktuální bezpečnostní situaci a reálné rozvojové potřeby země, vč. možnosti monitoringu a kontroly projektů. Obzvlášť v nerezidentních zemích je třeba vyhodnotit riziko předloženého projektu a jeho dopadu a prověřit místního partnera. Ve fázi identifikace projektových návrhů se důsledně dbá také na to, aby byl projekt komplementární k národním rozvojovým plánům.

Afghánistán: Zabezpečení přístupu k pitné vodě pro 500 rodin, realizátor Sustainable Development Organization for Women (SDOFW)

Afghánistán: Zabezpečení přístupu k pitné vodě pro 500 rodin, realizátor Sustainable Development Organization for Women (SDOFW)

Na základě usnesení vlády č. 468 ze dne 21. června 2017 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2018 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2020 bylo na MLP pro rok 2018 alokováno 33 mil. Kč. Celkem bylo realizováno 76 MLP ve 47 zemích světa v celkové výši 27,3 mil. Kč.

Z geografického hlediska bylo nejvíce projektů realizováno v regionech Asie a Oceánie (celkem 20 projektů v 11 zemích v celkové hodnotě 6,9 mil. Kč) a subsaharské Afriky (celkem 17 projektů v 11 zemích v celkové hodnotě 6,3 mil. Kč). Následovaly země Blízkého východu a severní Afriky (celkem 15 projektů v 9 zemích v hodnotě 5,6 mil. Kč), region západního Balkánu (celkem 10 projektů v 6 zemích v celkové hodnotě 3,4 mil. Kč) a region východní Evropy (celkem 8 projektů ve 4 zemích v celkové hodnotě 3,4 mil. Kč). Nejméně projektů proběhlo v teritoriu střední a jižní Ameriky (6 projektů v 6 zemích v hodnotě 1,7 mil. Kč).

Kambodža: Zvýšení povědomí a chování v oblasti vody, sanitace a hygieny, realizátor Cambodian Health and Human Rights Alliance (CHHRA)

Kambodža: Zvýšení povědomí a chování v oblasti vody, sanitace a hygieny, realizátor Cambodian Health and Human Rights Alliance (CHHRA)

Zvláštní podskupinu tvoří MLP v Sýrii, kdy v rámci implementace programu „Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v období 2016 – 2019“ byly v roce 2018 uhrazeny čtyři MLP ve výši 1,8 mil. Kč.

přehled MLP v roce 2018 (XLS, 48 KB)

 

.