Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Malé lokální projekty v roce 2019

 

Malé lokální projekty (dále jen „MLP“) jsou nástrojem dvoustranné rozvojové spolupráce ČR v gesci MZV ČR. Cílem MLP je podpořit rozvojové aktivity menšího rozsahu lokálních subjektů daných zemí. Aktivitami menšího rozsahu se rozumí např. dodávky vybavení či materiálu nebo technologie (i českého původu), školení, podpora rozvojových aktivit místních institucí a organizací, spoluúčast na dílčí části většího, např. mezinárodního projektu. MLP jsou prováděny místními realizátory přímo v rozvojové zemi ve spolupráci se zastupitelským úřadem ČR.

 

Kambodža: Zvyšování standardů komunitních školek, realizátor Planète Enfants & Développement (PE&D)

Finanční prostředky byly v roce 2019 vynaloženy primárně v nejméně rozvinutých zemích světa (LDCs) a středně příjmových zemích (MICs) v návaznosti na doporučení OECD/DAC. Při výběru návrhů zohledňují zastupitelské úřady a příslušné hodnotící komise zahraničněpolitické souvislosti a priority, aktuální bezpečnostní situaci a reálné rozvojové potřeby země, vč. možnosti monitoringu a kontroly projektů. Obzvlášť v nerezidentních zemích je třeba vyhodnotit riziko předloženého projektu a jeho dopadu a prověřit místního partnera. Ve fázi identifikace projektových návrhů se důsledně dbá také na to, aby byl projekt komplementární k národním rozvojovým plánům.

Na základě usnesení vlády č. 435 ze dne 26. června 2018 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2019 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2021 bylo na MLP pro rok 2019 alokováno 31,5 mil. Kč. Celkem bylo realizováno 80 MLP ve 48  zemích světa v celkové výši 30,9 mil. Kč.

Z geografického hlediska bylo nejvíce projektů realizováno v regionech Asie a Oceánie (celkem 20 projektů v 12 zemích v celkové hodnotě 7,3 mil. Kč) a subsaharské Afriky (celkem 18 projektů v 13 zemích v celkové hodnotě 7,1 mil. Kč). Následovaly země střední a jižní Ameriky 11 projektů v 7 zemích v hodnotě 4,8 mil. Kč), Blízkého východu a severní Afriky (celkem 11 projektů v 7 zemích v hodnotě 4,7 mil. Kč) a region východní Evropy (celkem 11 projektů v 5 zemích v celkové hodnotě 3,6 mil. Kč). Nejméně projektů proběhlo v regionu západního Balkánu (celkem 9 projektů ve 4 zemích v celkové hodnotě 3,4 mil. Kč).

Belize: Zlepšení života skupin žen ve venkovských komunitách jižního Belize, realizátor Humana People to People Belize

Zvláštní podskupinu tvoří MLP v Sýrii, kdy v rámci implementace programu „Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v období 2016 – 2019“ byly v roce 2019 uhrazeny dva MLP ve výši téměř 0,9 mil. Kč.

Přehled MLP v roce 2019 (XLS, 55 KB)

 

.