Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Malé lokální projekty v roce 2020

 

Malé lokální projekty (dále jen „MLP“) jsou nástrojem dvoustranné rozvojové spolupráce ČR v gesci MZV ČR. Cílem MLP je podpořit rozvojové aktivity menšího rozsahu lokálních subjektů daných zemí. Aktivitami menšího rozsahu se rozumí např. dodávky vybavení či materiálu nebo technologie (i českého původu), školení, podpora rozvojových aktivit místních institucí a organizací, spoluúčast na dílčí části většího, např. mezinárodního projektu. MLP jsou prováděny místními realizátory přímo v rozvojové zemi ve spolupráci se zastupitelským úřadem ČR.
 

Afghánistán: Vytvoření počítačové učebny v dívčí škole, realizátor Relief Organisation for Afghan Women and Children

Afghánistán: Vytvoření počítačové učebny v dívčí škole, realizátor Relief Organisation for Afghan Women and Children

Finanční prostředky byly v roce 2020 vynaloženy primárně v nejméně rozvinutých zemích světa (LDCs) a středně příjmových zemích (MICs) v návaznosti na doporučení OECD/DAC. Při výběru návrhů zohledňují zastupitelské úřady a příslušné hodnotící komise zahraničněpolitické souvislosti a priority, aktuální bezpečnostní situaci a reálné rozvojové potřeby země, vč. možnosti monitoringu a kontroly projektů. Obzvlášť v nerezidentních zemích je třeba vyhodnotit riziko předloženého projektu a jeho dopadu a prověřit místního partnera. Ve fázi identifikace projektových návrhů se důsledně dbá také na to, aby byl projekt komplementární k národním rozvojovým plánům.

Na základě usnesení vlády č. 586 ze dne 26. srpna 2019 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2020 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2021 bylo na MLP pro rok 2020 alokováno 30 mil. Kč. I za obtížných podmínek světové epidemie bylo ze 72 podpořených návrhů realizováno 60 MLP ve 39  zemích světa v celkové výši 24 mil. Kč.

Z geografického hlediska bylo nejvíce projektů realizováno v regionech Asie a Oceánie (celkem 14 projektů v 9 zemích v celkové hodnotě 6 mil. Kč) a subsaharské Afriky (celkem 12 projektů v 7 zemích v celkové hodnotě 5,1 mil. Kč). Následovaly země Blízkého východu a severní Afriky (celkem 10 projektů v 6 zemích v hodnotě 4,4 mil. Kč) a střední a jižní Ameriky 9 projektů v 7 zemích v hodnotě 2,8 mil. Kč), a region východní Evropy (celkem 9 projektů v 5 zemích v celkové hodnotě 3,3 mil. Kč). Nejméně projektů proběhlo v regionu západního Balkánu (celkem 6 projektů v 5 zemích v celkové hodnotě 2,4 mil. Kč).

 

Malawi: Vyhloubení mělkých studní, realizátor Tingathe Development Forum

Malawi: Vyhloubení mělkých studní, realizátor Tingathe Development Forum

 

přehled MLP v roce 2020 (XLSX, 18 KB)

 

 

 

.