Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Malé lokální projekty v roce 2021

 

Malé lokální projekty (dále jen „MLP“) jsou nástrojem dvoustranné rozvojové spolupráce ČR v gesci MZV ČR. Cílem MLP je podpořit rozvojové aktivity menšího rozsahu lokálních subjektů daných zemí. Aktivitami menšího rozsahu se rozumí např. dodávky vybavení či materiálu nebo technologie (i českého původu), školení, podpora rozvojových aktivit místních institucí a organizací, spoluúčast na dílčí části většího, např. mezinárodního projektu. MLP jsou prováděny místními realizátory přímo v rozvojové zemi ve spolupráci se zastupitelským úřadem ČR.
 

Kambodža: Výstavba budovy školky ve vesnici Tra Paing Pika, realizátor STAR Kampuchea

Kambodža: Výstavba budovy školky ve vesnici Tra Paing Pika, realizátor STAR Kampuchea

Malé lokální projekty (dále jen „MLP“) jsou nástrojem dvoustranné rozvojové spolupráce ČR v gesci MZV ČR. Cílem MLP je podpořit rozvojové aktivity menšího rozsahu lokálních subjektů daných zemí. Aktivitami menšího rozsahu se rozumí např. dodávky vybavení či materiálu nebo technologie (i českého původu), školení, podpora rozvojových aktivit místních institucí a organizací, spoluúčast na dílčí části většího, např. mezinárodního projektu. MLP jsou prováděny místními realizátory přímo v rozvojové zemi ve spolupráci se zastupitelským úřadem ČR.

Finanční prostředky byly v roce 2021 vynaloženy primárně v nejméně rozvinutých zemích světa (LDCs) a středně příjmových zemích (MICs) v návaznosti na doporučení OECD/DAC. Při výběru návrhů zohledňují zastupitelské úřady a příslušné hodnotící komise zahraničněpolitické souvislosti a priority, aktuální bezpečnostní situaci a reálné rozvojové potřeby země, vč. možnosti monitoringu a kontroly projektů. Obzvlášť v nerezidentních zemích je třeba vyhodnotit riziko předloženého projektu a jeho dopadu a prověřit místního partnera. Ve fázi identifikace projektových návrhů se důsledně dbá také na to, aby byl projekt komplementární k národním rozvojovým plánům.

Na základě usnesení vlády č. 618 ze dne 8. června 2020 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2021 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2023 bylo na MLP pro rok 2021 alokováno 30 mil. Kč. I za obtížných podmínek světové epidemie bylo ze 73 podpořených návrhů realizováno 69 MLP ve 46  zemích světa v celkové výši 29 mil. Kč.

Z geografického hlediska bylo nejvíce projektů realizováno v regionech Asie a Oceánie (celkem 18 projektů v 12 zemích v celkové hodnotě 7,2 mil. Kč) a subsaharské Afriky (celkem 16 projektů v 12 zemích v celkové hodnotě 6,8 mil. Kč). Následovaly země Blízkého východu a severní Afriky (celkem 11  projektů v 6 zemích v hodnotě 5,3 mil. Kč) a střední a jižní Ameriky 8 projektů v 7 zemích v hodnotě 3,1 mil. Kč), a region východní Evropy (celkem 9 projektů v 5 zemích v celkové hodnotě 3,5 mil. Kč). Nejméně projektů proběhlo v regionu západního Balkánu (celkem 7 projektů v 4 zemích v celkové hodnotě 3 mil. Kč).

Kamerun: Rozvoj odborných kapacit rybích farmářů, realizátor Nirex Cameroon Farms Ltd

Kamerun: Rozvoj odborných kapacit rybích farmářů, realizátor Nirex Cameroon Farms Ltd

 

přehled MLP v roce 2021 (XLSX, 20 KB)

 

.