Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání 2011–2015 aktualizovaná pro období 2016–2017 a Akční plán

 

Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání 2011–2015 byla ve spolupráci MZV s MŠMT a dalšími členy odborné pracovní skupiny aktualizovaná pro období 2016–2017. 
Zároveň byl připraven Akční plán, který rozpracovává úkoly Strategie pro jednotlivé oblasti globálního rozvojového vzdělávání (GRV) do konce roku 2017 a stanoví k nim indikátory. 

Aktualizovaná Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016–2017 spolu s Akčním plánem představují závazné koncepční podklady pro činnost všech aktérů globálního rozvojového vzdělávání v ČR do konce roku 2017.

Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání 2011 - 2015 byla pro období 2016–2017 aktualizovaná v návaznosti na dílčí průběžná hodnocení, zejména Monitorovací zprávu k roku 2013 a Zprávu o naplňování cílů Strategie k roku 2015. Strategie je rozdělena do dvou částí, v části analytické definuje východiska globálního rozvojového vzdělávání, v části strategické nastiňuje opatření do konce roku 2017. Nová Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání po roce 2017 bude připravena tak, aby reflektovala propojení s agendou vzdělávání k udržitelnému rozvoji a udržitelného rozvoje obecně  v souladu s Agendou 2030.

Akční plán byl připraven na základě průběžných hodnocení Národní strategie GRV, výstupů z konference ke GRV z listopadu 2015 „Rozumíme současnému světu?“ a zejména na základě doporučení vzešlých z evaluací projektů GRV v průběhu roku 2015. Úkoly Akčního plánu se týkají jak přípravy nových metodik a materiálů pro učitele všech stupňů a typů škol, tak i rozšíření povědomí o rozvojovém vzdělávání na vysoké školy, akademická pracoviště, střediska pro mimoškolní zájmovou činnost dětí, ale i zvýšení informovanosti sdělovacích prostředků, zaměstnanců státní správy a firemní sféry.

 

přílohy

Akční plán NS GRV pro období 2016 - 2017 24 kB docx (Dokument) 21.9.2016

Konference ke globálnímu rozvojovému vzdělávání v České republice

thumb

Dne 11. listopadu 2015 se v Černínském paláci uskutečnila konference ke globálnímu rozvojovému vzdělávání s názvem „Rozumíme současnému světu?“. Konferenci v rámci Evropského roku pro… více ►

Prohlášení Evropského parlamentu o poskytování informací o rozvojové problematice

Dne 5. července 2012 přijal Evropský parlament prohlášení ke globálnímu rozvojovému vzdělávání, zvyšování povědomí veřejnosti a aktivnímu celosvětovému občanství. více ►

.