Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Konference „Rozumíme současnému světu?"
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Konference ke globálnímu rozvojovému vzdělávání v České republice

 

Dne 11. listopadu 2015 se v Černínském paláci uskutečnila konference ke globálnímu rozvojovému vzdělávání s názvem „Rozumíme současnému světu?“. Konferenci v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 uspořádalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Českou rozvojovou agenturou, Národním institutem pro další vzdělávání, Národním ústavem pro vzdělávání a Českým fórem pro rozvojovou spolupráci.

Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích.  Usnadňuje také porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které rozdílné životní styly ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje tak, aby byli lidé schopni a ochotni se aktivně podílet na řešení lokálních a globálních problémů. Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život podle svých představ.

Konferenci společně zahájil náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa a náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Fidrmuc. "Globální vzdělávání je důležitým celospolečenským tématem a sestava účastníků dnešní konference je zárukou toho, že toto téma můžeme, včetně zapojení našich zastupitelských úřadů po celém světě, pojmout společně velice systémově,“ uvedl náměstek Tlapa.

"Cílem globálního vzdělávání je nejen respekt a úcta k rozdílnostem ve společnosti, ale hlavně navázání konstruktivního dialogu a spolupráce ohledně pochopení těchto rozdílů a porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, enviromentálním a kulturním procesům ve společnosti," doplnil náměstek Fidrmuc. Dále vystoupil ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek a zástupce Global Education Network Europe (GENE) Helmuth Hartmeyer. V panelové diskusi pak byli zastoupeni všichni hlavní aktéři globálního rozvojového vzdělávání v ČR.

Na konferenci byly představeny konkrétní příklady dobré praxe a zkušenosti se zaváděním globálních témat do vzdělávacího systému. Konference se zúčastnili zástupci odborné veřejnosti, pracovníci pedagogických institucí a zřizovatelů, ředitelé i učitelé základních a středních škol. Hlavním cílem konference byla popularizace konceptu globálního rozvojového vzdělávání a získání doporučení pro jeho další uplatnění v ČR. Dále pak celková osvěta pro zřizovatele, ředitele a učitele škol, poskytnutí informací o zdrojích k jeho metodice výuky a možnostech vzdělávání pedagogů v uvedené oblasti.

přílohy

Program konference 459 kB docx (Dokument) 30.11.2015

Prezentace NIDV 23 MB pptx (Dokument) 30.11.2015

Prezentace NÚV 3 MB ppt (Prezentace) 30.11.2015

Prezentace ARPOK 2 MB pptx (Dokument) 30.11.2015

Prezentace GENE 46 kB zip (Komprimovaný soubor) 30.11.2015

Zvukový záznam z konference ke GRV 187 MB MP3 (zvukový záznam) 2.12.2015

galerie

Konference „Rozumíme současnému světu?“

.