Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích

 

Program posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích (dále jen „Program“) je rozvojovým nástrojem dle stávající Strategie ZRS ČR, financovaným z prostředků vyčleněných na ZRS ČR a administrovaným odborem rozvojové spolupráce a humanitárním pomoci MZV ČR.
Strategický rámec Programu vychází z priorit Strategie ZRS 2018-2030 a je komplementární ke Strategii rozvojových stipendií 2019-2024.
 

Hlavním cílem programu je zvyšovat kvalitu a odbornost vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu v rozvojových zemích a tím přispět k jejich udržitelnému ekonomickému a sociálnímu rozvoji a k bezpečnostní a migrační stabilizaci.

Současně program přispívá k posilování odborných kapacit i v České republice a prostřednictvím zapojení českých vysokých škol do zahraniční rozvojové spolupráce také k posilování bilaterálních vztahů České republiky s prioritními a specifickými zeměmi ZRS ČR.

Sektorové a oborové zaměření projektů v rámci Programu koresponduje s rozvojovými prioritami dané partnerské země, jejichž strategický výběr je obsažen v programu dvoustranné rozvojové spolupráce.

Aktivity podpořené v rámci Programu zahrnují zejména odborné výměny pedagogů z českých a partnerských veřejných vysokých škol, realizaci společných pedagogických aktivit v rámci meziuniverzitní spolupráce, realizaci specializovaných krátkodobých studijních pobytů učitelů i studentů z rozvojových zemí na českých veřejných vysokých školách, včetně předávání českého know-how v oblasti managementu vysokého školství či v odborné publikační činnosti, apod.

Součástí programu je také podpora navazování nových vztahů mezi českými veřejnými vysokými školami a veřejnými vysokými školami v rozvojových zemích.

V rámci realizace tohoto Programu, při navázání úzké spolupráce mezi univerzitami, bude rovněž možné vytipovat vhodné kandidáty z rozvojových zemí pro specializované studijní a vědecko-výzkumné pobyty na univerzitě v zemi donora, u kterých se po skončení stipendijního pobytu předpokládá návrat na domovskou univerzitu resp. využití nabytých znalostí v dalším studiu a pedagogické i vědecké činnosti. Program je komplementární k Programu poskytování vládních rozvojových stipendií.

Program je současně komplementárním prvkem k dalším rozvojovým aktivitám ČR v dané zemi, neboť vyšší kvalita výuky i výzkumu na vysokých školách v rozvojových zemích bude generovat vzdělanější a lépe připravené odborníky, kteří mohou výrazněji přispět k rozvoji své země mj. i zapojením do ostatních programů a aktivit české ZRS.

Geografické zaměření Programu je vymezeno v souladu se Strategií zahraniční rozvojové spolupráce 2018-2030 takto:

  • Prioritní země dvoustranné ZRS ČR: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko, Zambie
  • Specifická země ZRS ČR: Ukrajina

 

Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích v roce 2021 - hodnotící komise

MZV ČR publikuje po příslušném schválení protokol ze zasedání hodnotící komise k žádostem o dotaci v rámci programu "Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích" více ►

"Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích" protokol obálkové komise

MZV ČR publikuje po příslušném schválení protokol ze zasedání obálkové komise k žádostem o dotaci v rámci programu "Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích" v roce 2021 více ►

Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích - vyhlášení dotačního programu pro rok 2021

MZV vyhlašuje dotační program „Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích". více ►

Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích - hodnotící komise

MZV ČR publikuje po příslušném schválení protokol ze zasedání hodnotící komise k žádostem o dotaci v rámci programu "Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích" více ►

Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích - vyhlášení dotačního programu

MZV vyhlašuje dotační program „Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích". více ►

.