Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Již druhým rokem se české vysoké školy zapojují do programu „Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích“

 

Program „Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích“ vychází z celosvětové agendy Cílů udržitelného rozvoje, zejména navazuje na  Cíl č. 4, tj. „Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělání pro všechny“ a na Cíl č. 8, tj. „Důstojná práce a ekonomický růst“. Program dále přispívá k naplňování příslibů vyplývajících z Evropského konsensu o rozvoji a dále napomáhá naplňovat závazky plynoucí z Akční agendy z Addis Abeby.
 

 

 

Obsah obrázku stůl, osoba, zeď, muž

Popis byl vytvořen automaticky

Spolu s vyhlášením výzvy na další rok, tedy rok 2022, byli osloveni realizátoři projektů z výzvy současné, aby se podělili o své zkušenosti a úspěchy s realizací aktivit zaměřených na cíle programu:

 • zvyšování kvality a odbornosti vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu – posílení udržitelného ekonomického a sociálního rozvoje, bezpečnostní a migrační stabilizace

 • posilování odborných kapacit v České republice

 • posilování bilaterálních vztahů České republiky s prioritními a specifickými zeměmi ZRS ČR.

 • podpora rozvojových priorit dané partnerské země

  Projektové aktivity, které směřují k dosažení uvedených cílů jsou:odborné výměny pedagogů z českých a partnerských veřejných vysokých škol, specializované  krátkodobé studijní pobyty učitelů i studentů z rozvojových zemí na českých veřejných vysokých školách, předávání českého know-how v oblasti managementu vysokého školství či v odborné publikační činnosti, apod., podpora navazování nových vztahů mezi českými veřejnými vysokými školami a veřejnými vysokými školami v rozvojových zemích., vytipování vhodných kandidátů z rozvojových zemí pro specializované studijní a vědecko-výzkumné pobyty na univerzitě v zemi donora. Program je komplementární k Programu poskytování vládních rozvojových stipendií.

  Realizátoři projektů se v tomto roce opět potýkají s omezeními v souvislosti s proti-epidemiologickými opatřeními a měnící se situací v různých zemích. Přesto se jim podařilo, rovněž díky zkušenostem z minulého roku, realizovat plánované aktivity alternativními způsoby, dohánět zpoždění daná pozdějším zahájením částí projektu atp.

  Většina seminářů byla pořádána on-line formou, čímž byla zajištěna i větší dostupnost a flexibilita jak pro přednášející, tak pro posluchače, jak shodně popsali zástupci lesnické fakulty Mendelovy univerzity, kteří realizují projekt na na Royal University of Agriculture v Kambodži. Další projekt realizuje  Mendelova univerzita v zambijském  Copperbeltu – v rámci projektu byl  studentům lesnictví poskytnut dron pro výzkumné účely.

 • Dále byly posíleny vazby mezi vzdělávacími institucemi, jako například mezi Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Právnickou fakultou Sarajevské univerzity, kterým se podařilo realizovat i fyzické návštěvy a vytvořit dohodu o vzájemném hostování pedagogických pracovníků a studentů.

  Problémy spojené s nutností návštěv na místě se nevyhnuly ani projektu Západočeské univerzity  realizovanému ve spolupráci s ukrajinskou technickou universitou Vinnytsia National Technical University. Projekt zaměřený na obnovitelné zdroje energie, konkrétně testovací provoz fotovoltaických článků, byl nakonec úspěšně spuštěn a podařilo se realizovat rovněž cestu českých vědců na Ukrajinu.

  Fakulta stavební ČVUT úspěšně navázala v roce 2021 na předchozí spolupráci s ATSU Kutaisi společnými aktivitami, zaměřenými na zkvalitnění výuky předmětů týkajících se využití vodní energie v Gruzii.

  Tyto zkušenosti mohou být jistě i inspirací pro ty české vysoké školy, které uvažují o účasti v Programu v roce 2022. Termín pro zaslání návrhů projektů je stanoven do 1. prosince 2021.

  více zde

   

.