Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Humanitární pomoc během roku 2022

 

Na humanitární pomoc v roce 2022 MZV ČR plánovalo prostředky ve výši 200 mil. Kč, schválené usnesením vlády č. 535/2021. Při tvorbě úsporného rozpočtu na rok 2022 byly tyto prostředky vládou sníženy o 50 mil. Kč. Výchozí rozpočet na humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí v r. 2022 tak činí 150 mil. Kč.

Zásady a priority humanitární pomoci v r. 2022 jsou obsaženy ve Strategii humanitární pomoci MZV ČR.

V prosinci 2021 bylo schváleno dokončení humanitárního projektu na podporu zranitelných uprchlíků z Venezuely v Kolumbii v hodnotě 930 tisíc Kč. Z projektu, který je realizován od poloviny roku 2020, je podporováno ubytování, hlídání dětí a zajištění pracovních příležitostí pro mladé matky. 

Dne 26. ledna 2022 ministr zahraničních věcí schválil pořízení traumasetů pro Ukrajinu. Celkem 3.550 traumasetů obsahujících zdravotnický materiál první pomoci MZV pořídí s využitím humanitární výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek v hodnotě do 3,653 mil. Kč formou přímého nákupu od Českého červeného kříže pro potřeby Ukrajinského červeného kříže.

Dne 21. února ministr zahraničních věcí schválil poskytnutí vázaného peněžního daru ve výši 10 mil. Kč Ukrajině na pořízení vybavení pro terénní zdravotní péči poskytovanou Ukrajinským červeným křížem. Dodavatel vybavení bude vybrán prostřednictvím výzvy publikované na portálu BusinessInfo.

 Dne 25. února vláda svým usnesením č. 131 schválila návrh předložený Ministerstvem zahraničních věcí na poskytnutí naléhavé pomoci Ukrajině v souvislosti s invazí Ruska. Pomoc v celkové hodnotě 300 mil. Kč bude realizována ministerstvy zahraničních věcí (humanitární pomoc, 150 mil. Kč) a vnitra (programy MEDEVAC a Pomoc na místě) a bude zaměřena na pomoc obyvatelstvu Ukrajiny, včetně vnitřně vysídlených a uprchlíků v sousedních zemích.

Dne 4. dubna 2022 ministr zahraničních věcí schválil výsledky dotačních výběrových řízení a rozhodl o uvolnění prostředků v celkové výši 69 950 000 Kč z humanitárního rozpočtu na 17 dotačních projektů realizovaných v Afghánistánu, Bangladéši, Barmě/Myanmaru (2x), Etiopii (3x), Iráku (2x), Jordánsku, Kambodži, Libanonu, Ukrajině (2x) a Zambii (3x), 18 978 933 Kč z prostředků Programu BVA (4x Sýrie) a 15 mil. Kč z prostředků Programu Afrika (Etiopie, Mali, Niger). Přehled podpořených projektů a jejich realizátorů je publikován zde:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/humanitarni_pomoc/projekty/humanitarni_dotace_2022_vysledky_1.html 

Dne  21. dubna  ministr zahraničních věcí schválil uvolnění 330 000 Kč z humanitárního rozpočtu MZV na projekt rekonstrukce školky Pražského Jezulátka v brazilských Lidicích, poničené ničivými záplavami.

Dne 23. května  ministr zahraničních věcí schválil výsledky dotačních výběrových řízení v dotačním program Naléhavá pomoc Ukrajině a rozhodl o uvolnění prostředků v celkové výši 46 450 000 Kč z humanitárního rozpočtu na 5 dotačních projektů na Ukrajině a v Moldavsku. Přehled podpořených projektů a jejich realizátorů je publikován zde:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/humanitarni_pomoc/projekty/humanitarni_dotace_nalehava_pomoc.html

Dne 27. května ministr zahraničních věcí schválil uvolnění 5 mil. Kč  pro pokračování programu zaměřeného na přístup k vodě, sanitaci, hygieně (včetně prevence COVID-19) a výživě vnitřním  konfliktem postiženým obyvatelům regionu Tigraj v Etiopii, kterého s v rámci sdružení sedmi humanitárních neziskových organizací pod názvem Alliance 2015 účastní také česká organizace Člověk v tísni.

Dne  8. června  ministr zahraničních věcí schválil uvolnění 5 mil. Kč  na dokončení víceletého projektu na podporu obživy venkovského obyvatelstva v oblasti Kayes v západním Mali,  který realizuje německá nezisková organizace Welthungerhilfe s podporou české neziskové organizace Člověk v tísni v letech 2019-2022.

.